Formindsk baggrundsstøj på et lyd- eller videoklip

Du kan nedsætte baggrundsstøjen i video- og lydklip uden at formindske klippenes samlede lydstyrke og lydkvalitet. Hvis du f.eks. har optaget en udendørs fødselsdagsfest, hvor et fly overfløj festen, kan baggrundsstøjen fra flyet ødelægge et ellers udmærket lydspor. Det problem kan løses ved at formindske baggrundsstøjen.

Du formindsker baggrundsstøj på et lyd- eller videoklip på følgende måde:

  1. I projektbrowseren skal du dobbeltklikke på det video- eller lydklip (den farvede linje viser en kommentar, lydeffekt eller musik, du har føjet til et klip, og vises nedenfor), du vil ændre.

    Billede af grønne og violette lydlinjer

  2. Klik på Lyd øverst i det infovindue, der åbnes.

  3. Vælg afkrydsningsfeltet “Formindsk baggrundsstøj med” under Forbedring i infovinduet, og træk derefter mærket for at indstille procenten på støjreduktionen.

    Afhængigt af kvaliteten og typen på lyden i klippet kan der være nogen nedsættelse af den samlede lydstyrke og lydkvalitet, hvis du indstiller støjreduktionen til en værdi på over 75 %.

  4. Du afspiller ændringer i det valgte klip ved at flytte afspilningsmærket (den røde lodrette streg) til venstre for klippet i projektbrowseren og derefter trykke på mellemrumstasten. Tryk på den igen for at standse afspilning.

    Du kan starte og stoppe afspilning, mens infovinduet er åbent, så det bliver nemt at foretage en ændring ved at flytte mærket, afspille, justere mærket og derefter afspille ændringerne igen, indtil du er tilfreds med resultatet.

Du kan altid gendanne den originale lyd, også selvom du har lukket og åbnet projektet igen. Det gør du ved at dobbeltklikke på klippet, klikke på Lyd øverst i infovinduet og derefter klikke på “Tilbage til original”.