Importowanie wideo do iMovie
Stabilizowanie obrazu, Nagrywanie wideo za pomocą iMovie, Importowanie projektu iMovie z urządzenia pracującego z iOS, Importowanie z innych źródeł, Importowanie z kamery, Złącza i przewody wideo, Parę słów o importowaniu wideo HD.

Oglądanie materiałów i projektów
Oglądanie wideo na innych urządzeniach, Oglądanie na drugim monitorze, Wstrzymywanie szybkiego przeglądania wideo, Szybkie przeglądanie wideo, Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym, Odtwarzanie wideo.

Tworzenie projektu iMovie
Cofanie zmian dokonanych w projekcie, Dodawanie map i teł, Dodawanie i edycja przejść pomiędzy klipami, Dodawanie i zmiana napisów, Szybki podgląd zmian, Przycinanie klipów wideo, Dodawanie i usuwanie wideo i zdjęć z projektu, Zaznaczanie klipów i klatek wideo, Korzystanie z motywów projektów, Praca nad projektem.

Tworzenie zwiastuna filmowego
Drukowanie zwiastuna, Przekształcanie zwiastuna w projekt, Utworzenie zwiastuna.

Kadrowanie i stosowanie efektów w wideo i zdjęciach
Stosowanie tych samych korekcji w wielu klipach, Poprawianie wideo i zdjęć, Kadrowanie i obracanie klipów wideo i zdjęć.

Praca z dźwiękiem i muzyką
Korygowanie jakości dźwięku, Korygowanie głośności, Synchronizowanie wideo z muzyką i dźwiękiem, Korygowanie czasu rozpoczęcia i trwania dźwięku, Dodawanie dźwięku i muzyki.

Udostępnianie projektu wideo
Eksportowanie projektu wideo, Tworzenie DVD, Wysyłanie projektu do iTunes, Używanie swojego filmu w innych programach Apple, Publikowanie projektów wideo w Internecie, Parę słów o rozdzielczości obrazu udostępnianych projektów.

Porządkowanie wideo
Drukowanie klipów wydarzeń lub klipów z projektu, Oznaczanie wideo z panoramowaniem, Oznaczanie klipów wideo przedstawiających osoby, Ocenianie i oznaczanie wideo, Zarządzanie wydarzeniami, Porządkowanie projektów.

Dostosowanie okna iMovie do własnego stylu pracy
Skróty klawiszowe i menu skrótowe, Włączanie narzędzi zaawansowanych, Wyświetlanie daty, czasu i kategorii, Wyświetlanie czasu trwania klipu, Wyświetlanie lub ukrywanie biblioteki wydarzeń lub panelu filtrowania wg kategorii, Wyświetlanie klipów projektu w jednym wierszu, Zmiana układu okna iMovie, Używanie gestów wielodotykowych, Zmiana wielkości panelu podglądu, Korzystanie z widoku pełnoekranowego.