Importera video till iMovie
Stabilisera skakig video, Spela in video i iMovie, Importera ett iMovie-projekt från en iOS-enhet, Importera från andra källor, Importera från en kamera eller videokamera, Om videokabelkontakter, Om att importera HD-video.

Se på filmmaterial och projekt
Se på video på andra enheter, Visa på en andra skärm, Pausa videoskimning, Skimma video, Använd helskärmsläge för uppspelning, Spela upp din video.

Skapa ett iMovie-projekt
Ångra ändringar i ett projekt, Lägga till kartor och bakgrunder, Lägga till och redigera övergångar mellan klipp, Lägga till och redigera titlar, Förhandsvisa redigeringar snabbt, Putsa videoklipp, Lägga till och ta bort video och bilder i ett projekt, Markera videoklipp och videobildrutor, Använda projektteman, Arbeta med ett projekt.

Skapa en filmtrailer
Skriv ut en trailer, Omvandla en trailer till ett projekt, Skapa en trailer.

Beskära video och bilder och lägg på effekter
Använda samma bildjusteringar i flera klipp, Förbättra video och bilder, Beskära och rotera videoklipp och bilder.

Arbeta med ljud och musik
Justera ljudkvaliteten, Justera volymen, Synkronisera video med musik och annat ljud, Justera ljudposition och -varaktighet, Lägga till ljud och musik.

Dela ditt videoprojekt
Exportera ditt videoprojekt, Skapa en DVD, Skicka projekt till iTunes, Använda din film i andra Apple-program, Publicera ditt videoprojekt på webben, Om bildupplösning i delade projekt.

Ordna video
Skriva ut bilder av händelse- eller projektklipp, Markera video som innehåller panorering, Märka video som innehåller personer, Betygsätta och märka video, Hantera händelser, Ordna projekt.

Optimera iMovie-fönstret efter ditt arbetssätt
Kortkommandon och snabbvalsmenyer, Slå på avancerade verktyg, Visa datum, tid och nyckelord, Visa varaktighet för klipp, Visa eller gömma händelsebiblioteket eller panelen för nyckelordsfiltrering, Visa projektklipp på en rad, Ändra dispositionen av iMovie-fönstret, Använda Multi-Touch-gester, Ändra storlek på granskaren, Använd helskärmsläge.