Minska bakgrundsbruset i ett ljud- eller videoklipp
Du kan minska bakgrundsbruset i video- och ljudklipp utan att minska den allmänna volymen och…

Optimera ljudet i video- och ljudklipp
I iMovie finns en ljudequalizer som du kan använda till att optimera ljudkvaliteten i video-…

Lägga till en ljudeffekt i ett ljud- eller videoklipp
I iMovie finns flera ljudeffekter som du kan tillämpa på ljudet i ett projekt. Du…