Optimera ljudet i video- och ljudklipp

I iMovie finns en ljudequalizer som du kan använda till att optimera ljudkvaliteten i video- och ljudklipp. Genom att justera equalizerns reglage kan du påverka tonintervallet, från diskant till bas, i alla ljudklipp, som ljud som spelats in med ett videoklipp, berättarröster, ljudeffekter och musik.

Equalizern har flera förinställda alternativ, som Röstförbättrare och Musikförbättrare, med vilka du enkelt kan förbättra ljudkvaliteten för att uppnå vissa effekter.

Så här optimerar du ljudkvaliteten:

 1. Dubbelklickar du på det video- eller ljudklipp var ljud du vill optimera (det färgade fält som representerar en berättarröst, ljudeffekt eller musik som du lagt till i ett klipp, se nedan).

  Grönt och lila ljudfält

 2. Klicka på Ljud överst i den granskare som öppnas.

 3. Markera kryssrutan Equalizer och gör något av följande:

  • Välj en förinställning – Flat, Röstförbättring, Basförstärkning, Diskantförstärkning osv – från popupmenyn.

  • Välj Anpassa från popupmenyn och ändra sedan ljudet genom att flytta reglagen.

 4. Du förhandsvisar de ändringar du gjort i det markerade klippet genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) i projektbläddraren framför klippet och sedan trycka på mellanslagstangenten. Tryck på tangenten igen när du vill stoppa förhandsvisningen.

  Du kan starta och stoppa förhandsvisningen medan granskaren är öppen, så du kan enkelt göra ändringar genom att flytta reglagen, förhandsvisa resultatet, justera reglagen igen och förhandsvisa det nya resultatet tills du är nöjd.

Du kan när som helst återställa ljudet till det ursprungliga läget, även efter det att du stängt och öppnat projektet igen, genom att dubbelklicka på klippet, klicka på Ljud överst i granskaren och sedan klicka på "Återgå till original".