Minska bakgrundsbruset i ett ljud- eller videoklipp

Du kan minska bakgrundsbruset i video- och ljudklipp utan att minska den allmänna volymen och ljudkvaliteten i klippen. Om du t.ex. spelat in ett födelsedagskalas utomhus och ett flygplan passerade ovanför kan bakgrundsljudet från planet försämra ett i övrigt bra ljudspår. Genom att minska bakgrundsbruset kan du lösa problemet.

Så här minskar du bakgrundsbruset i ett ljud- eller videoklipp:

  1. I projektbläddraren dubbelklickar du på det video- eller ljudklipp du vill ändra (det färgade fält som representerar en berättarröst, ljudeffekt eller musik som du lagt till i ett klipp, se nedan).

    Grönt och lila ljudfält

  2. Klicka på Ljud överst i den granskare som öppnas.

  3. Markera kryssrutan "Minska bakgrundsljud med" under Förbättra i granskaren och dra sedan reglaget till önskad nivå av brusreducering i procent.

    Beroende på vilken kvalitet och typ av ljud som är inbäddat i klippet kan den övergripande ljudvolymen och ljudkvaliteten minska något om du ställer in brusreducering till ett värde större än 75 %.

  4. Om du vill spela upp ändringarna i det markerade klippet placerar du uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) till vänster om klippet i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten. Tryck på tangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

    Du kan starta och stoppa uppspelningen medan granskaren är öppen, så du kan enkelt göra ändringar genom att flytta reglaget, spela upp resultatet, justera reglaget igen och spela upp det nya resultatet tills du är nöjd.

Du kan när som helst återställa ljudet till det ursprungliga läget, även efter det att du stängt och öppnat projektet igen, genom att dubbelklicka på klippet, klicka på Ljud överst i granskaren och sedan klicka på "Återgå till original".