Ange början och slut på ett ljud- eller musikklipp

När du har lagt till en ljudeffekt, ett musikklipp eller en berättarröst i ett projekt kan du putsa det så att det börjar eller slutar där du vill.

I projektbläddraren:

Om du inte behöver vara så exakt som med klipputsaren kan du snabbt putsa ljud- och musikklipp direkt i projektbläddraren. Anvisningarna gäller inte för bakgrundsmusik.

 1. Håll pekaren över någon ände av det gröna eller röda fältet som representerar det ljud- eller musikklipp du vill putsa i projektbläddraren.

  Pekaren ändras till en storlekspekare (se nedan).

  Storlekspekaren

 2. Gör något av följande:

  • Du ställer in var klippet börjar spelas upp genom att dra den vänstra kanten åt höger eller vänster.

  • Du ställer in var ljudklippet slutar att spelas upp genom att dra den högra kanten åt höger eller vänster.

 3. Du spelar upp resultatet, i projektbläddraren, genom att flytta uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) åt vänster till den punkt där du vill börja förhandsvisa och sedan trycka på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Med klipputsaren:

Med klipputsaren kan du putsa ljudelementen i ett projekt ett i taget, så det är framförallt användbart om du bara vill ändra ett ljudelement (t.ex. bakgrundsmusiken eller en ljudeffekt). Med klipputsaren får du också åtkomst till oanvända delar av det klipp du redigerar, vilket kan hjälpa dig att finjustera putsningen.

 1. Håll pekaren över det ljudklipp du vill putsa i projektbläddraren. Välj sedan Klipputsare från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) som visas.

  Symbolen för åtgärdsmenyn visas vid vänstra kanten av den gröna eller lila ljudklippsraden, eller i det övre vänstra hörnet av bakgrundsmusikkällan i projektet.

  Popupmeny med klipputsaren markerad.

  Klipputsaren öppnas och visar en förstorad vågformsvy över ljudet eller musiken. Det ljusblå eller ljusgröna avsnittet i vågformen är den del av låten eller ljudklippet som används i projektet. Om det finns ett mörkblått eller mörkgrönt avsnitt i vågformen är det en del av låten eller ljudklippet som inte används i projektet.

 2. Du anger var klippet ska börja spelas upp genom att dra det gula handtaget nära början av klippet.

  Gula handtag visa på båda sidor om klippet (se nedan).

  Gula handtag i klipputsaren.

 3. Du anger var klippet ska sluta spelas upp genom att dra det gula reglaget vid slutet av klippet.

  Beroende på vilken typ av klipp du putsar visas längden på ljudklippet (tidstämpeln) bredvid handtaget. På så vis kan du enkelt justera ljudklippet till den exakta längden på det videoklipp eller projekt det hör till.

 4. Du förhandsvisar resultatet genom att klicka på uppspelningsknappen i klipputsaren. Klicka på knappen igen när du vill stoppa förhandsvisningen.

  Uppspelningsknappen

 5. Klicka på Klar när du är nöjd med resultatet.

När du putsar ett bakgrundsmusikklipp lägger iMovie automatiskt in en sekunds uttoning sist i musikklippet så att musiken inte bara slutar helt plötsligt.

Du kan fästa början av ett bakgrundsmusikklipp till ett visst videoklipp så att musiken följer med klippet om du flyttar de: Fästa början på ett bakgrundsmusikklipp till en videobildruta.

Med ljudvågor:

När ljudvågor visas i projektbläddraren kan du göra ändringar för alla ljudelement i ett projekt i samma fönster. Den här funktionen är framförallt bra om du vill göra många ändringar i projektljudet.

De här anvisningarna gäller för ändring av start- och slutpunkterna för ljud du lagt till i ett projekt, eller ljud du har lösgjort från en video. Anvisningarna gäller inte för ändring av ljud inspelat med, och fortfarande fäst vid, video, eller ändring av bakgrundsmusik som du har lagt till.

 1. När projektet är öppet klickar du på ljudvågsknappen under projektbläddraren.

  Ljudvågsknappen

  Vågformerna för varje ljudelement i projektet visas med gröna, blå eller lila band under videoklippen. Blå vågformer motsvarar det ljud som spelats in med videon. Gröna vågformer motsvarar ljud och musik du har lagt till i projektet. Lila vågformer är berättarröster eller ljud som lösgjorts från ett videoklipp. Namn visas i det övre vänstra hörnet av varje grön eller lila vågform så att du enkelt kan identifiera dem.

 2. Markera det ljudklipp du vill putsa genom att klicka på dess namn överst i vågformen. Klippet markeras då med en gul ram.

 3. Flytta pekaren till någon ände av klippet så att den ändras till en storlekspekare (om klippet har en ojämn kant innebär det att klippet är uppdelat i två rader). Gör sedan något eller bägge av följande:

  • Du ställer in var ljudklippet börjar spelas upp genom att dra den vänstra kanten åt höger eller vänster.

  • Du ställer in var ljudklippet slutar att spelas upp genom att dra den högra kanten åt höger eller vänster.