Förlänga ljudet från ett videoklipp över nästa klipp

Du kan förlänga ljudet från ett klipp så att det spelas upp över början av det följande klippet eller så att det spelas upp över en de av det föregående klippet. Du kan ändra ljudet på det här sättet som en konstnärlig effekt, för att förstärka övergångar mellan klipp osv.

Så här förlänger eller förkortar du ljudet från ett videoklipp:

 1. Håll pekaren över ett videoklipp i projektbläddraren och välj sedan Precisionsredigerare från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) som visas i nedre vänstra hörnet.

  Precisionsredigeraren i åtgärdsmenyn.

  Du kan också dubbelklicka på skarven mellan två klipp som inte har någon övergång (visas med en övergångssymbol) mellan sig. Bilden nedan visar olika övergångssymboler.

  Symboler för övergångseffekter

  Precisionsredigeraren öppnas. Den visar det klipp du startat från, A nedan, längst ner och klippet före det, B nedan, överst, eller så visas klippen på vardera sidan om den skarv du klickat i. Övergångspunkten mellan de två klippen visas med en vertikal blå linje, C nedan. De skuggade områdena i klippet, D nedan, till höger och till vänster om linjen är de delar av klippet som du inte använt i projektet.

  Precisionsredigeraren

 2. Klicka på ljudvågsknappen (se nedan) överst i precisionsredigeraren.

  Blå ljudvågor visas under klippen.

  Ljudknappen

 3. Gör något av följande:

  • Ange var ljudet från klippet före övergången ska sluta genom att hålla pekaren över den del av den vertikala blå linjen som finns i vågformen överst i precisionsredigeraren. När pekaren blir en storlekspekare drar du linjen åt höger eller vänster.

   Om du drar åt vänster slutar ljudet från klippet innan videoklippet slutar. Om du drar linjen åt höger fortsätter ljudet från klippet att spelas upp medan video från nästa klipp spelas upp (det överlappar nästa klipp).

   Medan du drar delas den vertikala blå linjen (se nedan). Bara en del av den blå vågformen ska röra sig.

   En blå vågform med en delad linje

  • Ange var ljudet från klippet efter övergångspunkten ska börja genom att hålla pekaren över den del av den vertikala blå linjen som finns i den blå vågformen längst ner i precisionsredigeraren. När pekaren blir en storlekspekare drar du linjen åt höger eller vänster.

   Om du drar linjen åt vänster börjar ljudet från klippet att spelas upp medan video från föregående klipp fortfarande spelas upp (det överlappar det föregående klippet). Om du drar linjen åt höger börjar ljudet från klippet att spelas upp efter det att videon har börjat spelas upp.

   Medan du drar delas den vertikala blå linjen (se ovan). Bara en del av den blå vågformen ska röra sig.

  • Om du samtidigt vill justera ljudet från både klippet före övergångspunkten och klippet efter så håller du pekaren över den vertikala blå linjen i antingen den övre eller den nedre vågformen (spelar ingen roll vilken) i precisionsredigeraren. Håll ner skifttangenten och när pekaren blir en storlekspekare drar du linjen åt höger eller vänster.

   Linjen delas inte. Med denna metod kommer ljudet från ett klipp att avslutas samtidigt som att ljudet från nästa klipp börjar, utan ljudöverlappning.