Justera volymen i ett helt ljud- eller videoklipp
I iMovie finns det flera olika sätt att justera volymen för video- och ljudklipp. Om…

Justera volymen i en del av ett ljud- eller videoklipp
Du kan markera delar av ett enskilt ljud- eller videoklipp och justera volymen i den…

Sänka volymen i konkurrerande ljudklipp
Du kan minska volymen för ljud- och videoklipp som spelas upp samtidigt så att det…

Justera hastigheten av ljudets in- och uttoning
Du kan ändra hur snabbt volymen i ett video- eller ljudklipp tonas in och ut.…

Normalisera klippvolymen
Ljudnormalisering är ett snabbt sätt att justera klippvolymen till optimala lyssningsnivåer. Vid normalisering beräknas vilken…