Justera hastigheten av ljudets in- och uttoning

Du kan ändra hur snabbt volymen i ett video- eller ljudklipp tonas in och ut.

Med ljudgranskaren:

 1. I projektbläddraren dubbelklickar du på ett videoklipp, ett grönt eller lila fält som representerar ett ljudklipp eller en grön eller lila bakgrundsmusikkälla. Klicka sedan på Ljud överst i den granskare som öppnas.

 2. Ange hur snabbt ljudet ska tona in genom att välja Tona in: Manuellt och dra reglaget åt vänster om du vill tona in ljudet snabbare eller åt höger om du vill tona in långsammare.

 3. Ange hur snabbt ljudet ska tona ut genom att välja Tona ut: Manuellt och dra reglaget åt vänster om du vill tona ut ljudet snabbare eller åt höger om du vill tona ut långsammare.

 4. Klicka på Klar.

Med toningshandtagen:

 1. När projektet är öppet klickar du på ljudvågsknappen längst ner i projektbläddraren.

  Ljudvågsknappen

  Vågformerna för varje ljudelement i projektet visas med gröna, lila eller blå band under videoklippen. Blå vågformer representerar det ljud som spelats in med videoklippet, gröna och lila vågformer är ljud och musik du har lagt till i projektet. Namn visas i det övre vänstra hörnet av vågformerna så att du enkelt kan identifiera dem.

  När du håller pekaren över en vågform visas små grå toningshandtag i varje ände, ovanför volymreglaget.

  Toningshandtag

 2. Du justerar hur snabbt ljud tonar in genom att dra klippets vänstra toningshandtag. Vågformen justeras efter dina ändringar.

 3. Du justerar hur snabbt ljud tonar ut genom att dra klippets högra toningshandtag. Vågformen justeras efter dina ändringar.

 4. Du spelar upp dina ändringar genom att placera uppspelningshuvudet (den vertikala röda linjen) till vänster om det klipp du ändrat och trycka på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

 5. Göm vågformerna genom att klicka på ljudvågsknappen igen.