Justera volymen i en del av ett ljud- eller videoklipp

Du kan markera delar av ett enskilt ljud- eller videoklipp och justera volymen i den markerade delen separat från resten av klippet. Med sådan detaljkontroll över ljudet i ett projekt kan du korrigera små felaktigheter (t.ex. ett kort, kraftigt ljud som stör ett i övrigt bra ljudspår) och skapa en konstnärlig effekt genom att lägga ljuden i lager på ett intressant sätt.

Så här justerar du volymen i en del av ett klipp:

 1. När projektet är öppet klickar du på ljudvågsknappen längst ner i projektbläddraren, eller så markerar du en händelse och klickar på ljudvågsknappen längst ner i händelsebläddraren.

  Ljudvågsknappen

  I projektbläddraren och händelsebläddraren representerar blå vågformer det ljud som spelats in med videon. I projektbläddraren representerar gröna eller lila vågformer det ljud och den musik du lagt till i projektet. Namn visas i det övre vänstra hörnet av de gröna och lila vågformerna så att du enkelt kan identifiera dem.

  Om du inte ser någon vågform under ett klipp kan volymreglaget har dragits ner hela vägen till längst ner i det blå, gröna eller lila bandet. Dra det bara uppåt så visas vågformen.

 2. I vågformsbandet flyttar du pekaren till början av den ljuddel du vill ändra och drar sedan åt höger eller vänster tills hela den del du vill ändra är markerad.

  Medan du drar får det område som markeras en gul ram.

  Du kan också helt enkelt klicka på vågformsbandet så markeras en del av vågformen. Flytta sedan pekaren till någon kant av den gula ramen (pekaren ändras till en storlekspekare) och ändra det markerade intervallet genom att dra åt höger eller vänster.

 3. Flytta pekaren till volymreglaget (den tunna, svarta horisontella linjen) för den markerade delen av klippet och dra uppåt (om du vill öka volymen) eller nedåt (om du vill minska volymen) när pekaren ändras till en storlekspekare.

 4. Om du vill ändra övergången in i och ut ur den del du ändrat (t.ex. om du vill göra övergången kortare eller längre) flyttar du de gula punkter som visas i volymreglaget.

  Håll pekaren över en punkt tills pekaren blir en hand och gör sedan övergången kortare eller längre genom att dra.

 5. Om du vill spela upp ändringarna i det markerade klippet placerar du uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) till vänster om klippet och trycker på mellanslagstangenten. Tryck på tangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

  Om du vill spela upp i en automatiskt loop medan du gör ändringar väljer du Innehåll > Loopa markering. Du stoppar loop genom att trycka på mellanslagstangenten.

  Menyn Innehåll visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 6. Om du vill göra fler ändringar i en tidigare ändrar del klickar du på det justerade ljudomfånget för att markera det. Sedan drar du i volymstapeln för att justera volymen eller trycker på backstegstangenten för att återställa volymen till dess ursprungliga nivå.

  Om volymen redan är på den ursprungliga nivån slås ljudet av i det markerade intervallet när du trycker på backstegstangenten.