Justera volymen i ett helt ljud- eller videoklipp

I iMovie finns det flera olika sätt att justera volymen för video- och ljudklipp.

Om du använder ljudgranskaren kan du öka och minska volymen för hela ljud- och videoklipp i ett projekt, och för valfritt videoklipp i en händelse. Du kan också markera flera klipp och ändra volymen på alla de markerade klippen samtidigt. Om ljudnivån varierar kraftigt mellan de olika videoklippen i projektet kan du också ”normalisera” deras volym.

När du har klickat på ljudvågsknappen i projektbläddraren eller händelsebläddraren kan du ändra volymen för ljud- och videoklippen i ett projekt, och för videoklipp i en händelse. Du kan också ändra volymen för delar av ett klipp. På så vis kan du finjustera ljudet och få fram olika ljudnyanser i projektet.

Med ljudgranskaren:

 1. Håll pekaren över ett videoklipp vars volym du vill justera i projektbläddraren eller händelsebläddraren. Välj sedan Ljudjusteringar från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) som visas i nedre vänstra hörnet.

  I projektbläddraren kan du göra så även med ett ljudklipp. Ljudklipp visas med ett lila eller grönt fält under ett videoklipp (se nedan). Bakgrundsmusik visas med ett lila eller grönt skuggat område bakom projektklippen.

  Grönt och lila ljudfält

  Du kan markera flera videoklipp och sedan välja Ljudjusteringar från åtgärdsmenyn för bara ett av klippen om du vill justera volymen för alla klipp på en gång.

 2. Gör något av följande i den granskare som öppnas:

  • Om du vill öka eller minska volymen i klippen drar du volymreglaget.

  • Om du vill stänga av klippljudet drar du reglaget hela vägen åt vänster.

   Om du senare vill lägga till ljudet igen markerar du klippet och väljer Klipp > Ljud på för klipp.

   Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  • Om du vill ge ljudet i det markerade klippet prioritet över andra spår, t.ex. bakgrundsmusik, markerar du kryssrutan bredvid Ducking och anger en viss procentsats för volymen genom att flytta reglaget.

   Om du markerar den här kryssrutan sänks volymen i de andra ljudklippen medan det aktuella klippet spelas upp.

   Kryssruta och reglage för ducking

  • Återställ alla ljud till originalvolymen genom att välja ”Återgå till original”.

 3. Klicka på Klar.

Om ändrar ett händelseklipp (källvideon) används ändringen sedan i alla projekt du därefter lägger till den ändrade videon i. Det gäller även ducking. Om du duckar klippvolymen i ett händelseklipp gäller duckingeffekten för alla projekt du sedan lägger till klippet i.

Du kan när som helst ta bort de ljudjusteringar du gjort genom att dubbelklicka på klippet, klicka på Ljud i den granskare som öppnas och sedan klicka på "Återgå till original".

I projektbläddraren eller händelsebläddraren:

 1. När projektet är öppet klickar du på ljudvågsknappen längst ner i projektbläddraren, eller så markerar du en händelse och klickar på ljudvågsknappen längst ner i händelsebläddraren.

  Ljudvågsknappen

  I projektbläddraren och händelsebläddraren representerar blå vågformer det ljud som spelats in med videon. I projektbläddraren representerar gröna eller lila vågformer det ljud och den musik du lagt till i projektet. Namn visas i det övre vänstra hörnet av de gröna och lila vågformerna så att du enkelt kan identifiera dem.

  Blå och grön vågform

 2. Flytta pekaren över ett volymreglage (en tunn svart horisontell linje) i ett klipp. Dra sedan uppåt eller nedåt när pekaren ändras till en storlekspekare (se nedan).

  Då ändras volymen för hela klippet. Om du vill stänga av ljudet för ett klipp drar du reglaget till längst ner i klippet.

  Volymreglaget i en blå vågform

 3. Om du vill spela upp det markerade klippet flyttar du uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) till framför klippet och trycker på mellanslagstangenten. Tryck på tangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

  Om du vill förhandsvisa i en automatiskt loop medan du gör ändringar väljer du Innehåll > Loopa markering. Du stoppar loop genom att trycka på mellanslagstangenten.

  Menyn Innehåll visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Du kan använda ljudvågformerna till att finjustera ljudet i ett projekt på flera andra sätt. Du kan:

 • Ändra volymen i bara en viss del av ett ljud- eller videoklipp.

 • Justera hastigheten för in- och uttoning av ljudet i ett klipp.

Om du vill vet mer om andra sätt att använda ljudvågformer till att finjustera ljud läser du följande ämne: Justera volymen i en del av ett ljud- eller videoklipp.