Normalisera klippvolymen

Ljudnormalisering är ett snabbt sätt att justera klippvolymen till optimala lyssningsnivåer. Vid normalisering beräknas vilken volymjustering som krävs för att den starkaste delen av det markerade ljudklippet ska komma upp till maximal ljudvolym utan förvrängning. När det värdet beräknat justeras volymen för resten av ljudklippet med samma värde.

Så här normaliserar du klippvolymen:

  1. Dubbelklicka på det klipp vars volym du vill normalisera i projektbläddraren.

  2. Klicka på Ljud överst i den granskare som öppnas.

  3. Klicka på Normalisera klippvolym och sedan på Klar.