Sänka volymen i konkurrerande ljudklipp

Du kan minska volymen för ljud- och videoklipp som spelas upp samtidigt så att det ljud som ska höras blir prioriterat. Du kan t.ex. ha lagt till bakgrundsmusik och ljudeffekter i ditt projekt, men vill att ljudeffekterna ska dominera. Då kan du ställa in att alla andra ljudspår automatiskt ska tonas ner, eller "ducka", när ljudeffekten spelas upp.

Så här duckar du volymen för konkurrerande ljud:

  1. I projektbläddraren håller du pekaren över det ljudklipp (ej bakgrundsmusik) eller videoklipp vars ljud du vill prioritera. Välj sedan Ljudjusteringar från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) i det nedre vänstra hörnet.

    Volymen ändras inte för det spår du markerar här. Istället minskas volymen för alla andra ljudspår som spelas upp samtidigt som det markerade klippet.

  2. Markera Ducking i den granskare som öppnas.

    Kryssruta och reglage för ducking

    Som förval minskas volymen för duckade spår till 15 procent av originalvolymen.

  3. Dra duckreglaget åt höger om du vill ha en högre volym än 15 procent av originalvolymen för de duckade spåren, eller åt vänster om du vill att volymen ska vara mindre än 15 procent.

  4. Klicka på Klar.

Du stänger av ducking genom att dubbelklicka på klippet, klicka på Ljud överst i granskaren och sedan avmarkera kryssrutan Ducking.