Ändra ordningen på bakgrundsmusik

Om det finns två eller flera bakgrundsmusikklipp i ett projekt kan du ändra vilken ordning de spelas upp i.

Ändra ordningen av klipp med bakgrundsmusik:

  1. Välj Klipp > Arrangera musikspår när projektet är öppet i projektväljaren.

    Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  2. Ändra ordningen på låttitlarna genom att dra dem i fältet Flytande musikspår.

    Den flytande musiken innehåller all bakgrundsmusik som inte är fäst till video i projektet.

  3. Om du vill flytta ett spår du fäst till video markerar du spårets titel i fältet Fasta musikspår och klickar på Lösgör spår.

    Det lösgjorda spåret visas i listan med flytande musik igen, och du kan dra det till dess plats i listan. När du har lossat ett spår så flyttas det inte längre med den video som det var fäst till.

  4. När du är nöjd med hur du ordnat musiken klickar du på OK.