Lägga till endast ljudet från ett videoklipp

Det finns flera sätt att extrahera bara ljudet från ett videoklipp i ett projekt eller en händelse och lägga till det i ett annat klipp i ett projekt. Det extraherade ljudklippet beter sig precis som alla andra ljudklipp i iMovie. Du kan flytta det inom ett projekt, putsa det, tillämpa en ljudeffekt på det osv.

Så här lägger du till bara ljudet från ett videoklipp i ett annat:

 1. Markera ett videoklipp ett bildruteintervall i projektbläddraren och välj Klipp > Ta loss ljudet.

  Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Det losstagna ljudspåret visas som en lila rad under videoklippet.

 2. Dra den lila raden och placera den under valfritt videoklipp i projektet.

  När du flyttar ljudklippet försvinner ljudspåret från det videoklipp ljudklippet kom ifrån.

Så lägger du till bara ljudet från ett händelseklipp i ett projektklipp:

 1. Öppna det projekt du vill lägga till ljudet i så att det visas i projektbläddraren.

 2. Markera det videoklipp eller bildruteintervall i händelsebläddraren som har det ljud du vill använda i projektet och dra det direkt över ett klipp i projektet.

  Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

  Det gröna plustecknet

 3. Välj Endast ljud i den meny som visas.

  Den här åtgärden kopierar ljudet i händelseklippet till det markerade projektklippet, det tar inte bort ljudet från händelseklippet.

  Om du ser fler alternativ i menyn beror det på att de avancerade verktygen är aktiverade.

  Endast ljud markerat i snabbvalsmenyn.

Det går också att lägga till bara ljudet från ett händelseklipp genom att hålla nere kommando- och skift-tangenterna när klippet dras till projektet.

Om du lägger till ljud i ett klipp som redan har ljud kan du minska volymen på ett av klippen så att ljudet från ett klipp dominerar. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Sänka volymen i konkurrerande ljudklipp.