Spela in en berättarröst

Du kan förbättra ett projekt genom att spela in en berättarröst till videon.

Så här spelar du in en berättarröst:

 1. När projektet är öppet i projektbläddraren klickar du på berättarröstknappen eller trycker på O-tangenten.

  Inspelningsknappen

 2. Välj en mikrofon (eller annan inmatningsenhet) från popupmenyn Spela in från i fönstret Berättarröst som öppnas.

  Om du inte har någon extern mikrofon väljer du Inbyggd mikrofon.

 3. Ange basnivån för inspelningen genom att dra inmatningsreglaget.

  Om du pratar tyst drar du ljudreglaget mer åt höger för att öka inspelningsvolymen .

 4. Förhindra bakgrundsbrus i inspelningen genom att dra reglaget för brusreducering åt höger.

  Dra reglaget åt vänster om du vill att omgivningsljuden ska höras i inspelningen.

 5. Markera kryssrutan Röstförbättring om rösten ska ändras elektroniskt så att den låter mjukare.

 6. Om du behöver höra stickrepliker när du spelar in berättarrösten markerar du kryssrutan "Spela upp projektljud under inspelning" och använder hörlurar under inspelningen så att mikrofonen inte tar in projektljudet medan du spelar in berättarrösten.

 7. Klicka på den videobildruta där du vill att berättarrösten ska börja i projektbläddraren.

  iMovie piper tre gånger så att du kan förbereda dig på du snart ska börja prata.

 8. Tala tydligt i mikrofonen när pipen slutar.

 9. Klicka var som helst i projektet för att sluta spela in.

  En lila rad som representerar berättarröstens ljudspår visas ovanför den video som berättarrösten är fäst vid.

  Den lila raden som står för en berättarröst

 10. Klicka på stängningsknappen (X) i berättarröstfönstret så att det stängs innan du klickar någon annanstans i projektet.

  Om du klickar på projektet igen utan att första stänga berättarröstfönstret påbörjas en ny röstinspelning.

Så här flyttar du en berättarröst till ett annat videoklipp i ett projekt:

 • I projektbläddraren drar du den lila berättarröstraden (visas nedan) till en annan videobildruta eller stillbild i projektet.

  Den lila raden som står för en berättarröst

Så här raderar du en berättarröst:

 1. I projektbläddraren markerar du den lila berättarröstraden (visas nedan) så att den får en gul ram.

  Den lila raden som står för en berättarröst

 2. Tryck på backstegstangenten eller välj Redigera > Radera markerat.

  Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.