Flytta eller ta bort slagmarkörer

Så här flyttar du en slagmarkör:

 1. I projektbläddraren väljer du Klipputsare från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) för det ljudklipp du vill arbeta med.

  Popupmeny med klipputsaren markerad.

 2. Dra slagmarkören till en ny position i klipputsaren.

  Om du arbetar med ett bakgrundsmusikspår och "Fäst vid slag" är aktiverat behåller iMovie markörernas avstånd om du flyttar en slagmarkör eftersom videon är "fäst" vid dem. Om du därför flyttar markören åt vänster i ett videoklipp förlänger iMovie automatiskt det videoklipp som är fäst vid den markören och förkortar det föregående klippet med samma mängd. Om du flyttar markören åt höger i ett videoklipp förkortar iMovie automatiskt det videoklipp som är fäst vid den markören och förlänger det föregående klippet med samma mängd.

Så tar du bort slagmarkörer:

 1. I projektbläddraren väljer du Klipputsare från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) för det ljudklipp du vill arbeta med.

  Popupmeny med klipputsaren markerad.

 2. Gör något av följande:

  • Ta bort en enskild slagmarkör genom att dra den till den övre kanten av klipputsaren, utanför området med den gröna vågformen.

   Den försvinner i en animerad rökpuff.

  • Radera alla slagmarkörer från valfri typ av ljudklipp genom att hålla ner kontrolltangenten samtidigt som du klickar någonstans i ljudklippet i klipputsaren. Välj sedan Ta bort alla slagmarkörer från den meny som visas.