Lägga till slagmarkörer i musik och andra ljudklipp

Att lägga till slagmarkörer i musikklipp och andra ljudklipp i ett projekt är det första steget om du vill synkronisera klippen med visuella element i projektet: videoklipp, stillbilder, titlar osv. Du kan också synkronisera vissa ljudklipp med varandra. Du kanske t.ex. vill att en berättarröst ska börja vid en viss låg eller hög ton i bakgrundsmusiken. Genom att lägga till slagmarkörer kan du göra det.

När du har lagt till slagmarkörer kan du passa in videoklipp, stillbilder, titlar, med mera, efter dem.

Så här lägger du till slagmarkörer:

 1. I projektbläddraren väljer du Klipputsare från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) för det ljudklipp du vill lägga till slagmarkörer i.

  Åtgärdsmenyn visas till vänster (bredvid tidstämpeln och namnet) om det färgade fält som står för ljudklippet. För bakgrundsmusik visas det i det övre vänstra hörnet av den färgade bakgrundsmusikkällan.

  Klipputsaren öppnas och visar en förstorad vy över ljudklippet som en vågform.

 2. Gör något av följande:

  • Dra en slagmarkör (notsymbolen, se nedan) till ljudvågformen.

   Om du lägger till slagmarkörer i ett bakgrundsmusikspår med den här metoden, och du redan har lagt till videoklipp i projektet, delar iMovie videoklippet vid slagmarkören. Den här uppdelningen påverkar inte filmen visuellt, men det blir enkelt för dig att ersätta bara delen av klippet mellan vissa slag med ny video som har samma tidslängd. Om du avmarkerat "Fäst vid slag" i menyn Innehåll (som visas i ett grått fält överst på datorskärmen) delas inte videoklippen i projektbläddraren när du lägger till slagmarkörer i klipputsaren.

   Slagmarkörsknappen.

   När du lägger till slagmarkörer visas de i projektbläddraren (nedan, till vänster) och klipputsaren (nedan, till höger) som tunna vertikala linjer med en liten punkt längst ner.

   Slagmarkörer.

  • I klipputsaren flyttar du uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) till den punkt i vågformen där du vill lägga till en slagmarkör. Tryck sedan på M-tangenten.

   Den här metoden är framförallt bra om du vill markera slagen i ett bakgrundsmusikspår. Spela upp ljudklippet och tryck på M-tangenten varje gång du hör ett slag du vill markera. Du spelar upp ljudet genom att flytta uppspelningshuvudet till den punkt i musikspåret där du vill börja. Tryck sedan på mellanslagstangenten. Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

   Om du redan har lagt till video i projektet delar iMovie med den här metoden delar inte videoklippen vid de punkter där du lägger till markörer.

   Om du vill skapa ett projekt i musikvideostil använder du den här metoden till att lägga till slagmarkörer. Läs följande ämne om du vill mer: Synkronisera videoklipp med bakgrundsmusik med funktionen ”Fäst vid slag”.

 3. Du flyttar en slagmarkör genom att dra den till en ny plats i klipputsaren.