Synkronisera videoklipp med bakgrundsmusik med funktionen ”Fäst vid slag”

I iMovie finns en "fäst vid slag"-funktion (aktiverad som förval) med vilken du enkelt kan passa in videoklipp och stillbilder mot slagmarkörer som du lagt till i bakgrundsmusiken. När funktionen är aktiverat fästs ett videoklipp som du drar i närheten av en slagmarkör mot markören och "låses fast" mot den (så länge som du inte flyttar videoklippet till en annan plats).

Eftersom videoklippet är fäst vid slagmarkören flyttas även videoklippet om du flyttar slagmarkören. Om du då flyttar markören åt vänster förlänger iMovie automatiskt det videoklipp som är fäst vid den markören och förkortar det föregående klippet med samma mängd. Om du flyttar markören åt höger i ett videoklipp förkortar iMovie automatiskt det videoklipp som är fäst vid den markören och förlänger det föregående klippet med samma mängd.

"Fäst vid slag" kan bara användas när du har lagt till slagmarkörer i ett bakgrundsmusikspår på det sätt som beskrivs i stegen nedan. Det är en användbar funktion om du vill skapa ett projekt med en musikvideokänsla eftersom du kan lägga till video och bilder så att de följer musikens takt.

Så här synkroniserar du med "Fäst vid slag":

 1. Skapa ett nytt projekt.

 2. Lägg till ett spår med bakgrundsmusik i projektet.

  Den färgade källa som representerar spåret är till att börja med en liten fyrkant, men den växer allteftersom du lägger till videoklipp i den.

 3. Lägg till slagmarkörer i bakgrundsspåret.

 4. Lägg till videoklipp i projektet.

  Klippen läggs automatiskt till vid slagmarkörerna, med början från den punkt där musikspåret börjar.

  iMovie putsar eller förlänger varje klipp automatiskt (från slutet av klippet) så att de passas in mellan slagmarkörerna, så du behöver inte välja videoklipp av exakt rätt längd när du lägger till dem. Den del av det valda händelseklippet som iMovie faktiskt lägger till i projektet markeras med ett orange streck i händelsebläddraren.

När du lägger till andra element i projektet – titlar, ljudeffekter, berättarröster osv. – fäster även de vid slagmarkörerna när du drar dem i projektbläddraren. En vertikal gul linje visas där de har "fästs".

Du kan lägga till en övergångseffekt mellan två befintliga videoklipp i projektet, men då hamnar resten av projektet efter övergången ur fas med slagmarkörerna. Om du däremot lägger till en övergång efter det sista klippet i projektet ser iMovie till att det föregående videoklippet och övergången ryms mellan slagmarkörerna genom att förkorta videoklippet. Du kan sedan fortsätta att lägga till videoklipp som fäster vid slagen.

I klipputsaren kan du lägga till fler slagmarkörer var du vill i musikspåret. När du gör det delar iMovie klippet där du lägger till markören.

Stäng av ”Fäst vid slag” så här:

Du kan när som helst stänga av "Fäst vid slag" när du skapar ett projekt. Det innebär att du kan starta projektet med funktionen aktiv och sedan stänga av den så att du får större frihet att flytta och redigera element i projektet.

 • Välj Visa > ”Fäst vid slag” (kontrollera att kommandot är avmarkerat i menyn).

  Menyn Innehåll visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Det går fortfarande att lägga till slagmarkörer och passa in element till dem manuellt när ”Fäst vid slag” är avslaget. När du lägger till en markör i en del av musiken som redan har video delas videoklippet inte vid markören. Du kan också flytta befintliga slagmarkörer utan att förkorta eller förlänga videoklippen på vardera sidan om markören.

Ersätt videoklipp i ett projekt utan att påverka befintliga slagmarkörer så här:

När du har synkroniserat video med slagmarkörer som är tillagda i bakgrundsmusikklipp kan du ersätta ett videoklipp i projektet så att det nya klippet får samma längd som det du ersatt. På detta sätt kommer de följande klippen fortfarande att vara tillpassade till slagmarkörerna.

 1. Kontrollera att avancerade verktyg är aktiverade.

 2. Kontrollera att "fäst vid slag" är aktiverat genom att välja Innehåll > "Fäst vid slag" (kontrollera att kommandot är markerat i menyn).

 3. Öppna det projekt du vill arbeta med så att det visas i projektbläddraren.

 4. Markera ett klipp eller ett bildruteintervall i händelsebläddraren som du vill lägga till i projektet. Dra det sedan över det klipp du vill ersätta i projektbläddraren.

  Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

 5. Välj ett av följande alternativ i den meny som visas:

  • Ersätt: Ersätter det befintliga klippet med det nya klippet från början av det nya klippet. Om det nya klippet inte är exakt rätt längd förkortar eller förlänger iMovie automatiskt klippet från slutet så att längden blir samma som det klipp det ersätter.

  • Ersätt från slutet: Ersätter det befintliga klippet med det nya klippet från slutet av det nya klippet (vilket innebär att slutet av det nya klippet hamnar på samma plats som slutet av det befintliga klippet). Om det nya klippet inte är exakt rätt längd förkortar eller förlänger iMovie automatiskt klippet från början så att längden blir samma som det klipp det ersätter samtidigt som slutet på det nya klippet inte ändras.

  • Ersätt vid uppspelningshuvudet: Ersätter video i projektet med en lika lång video från händelsen, och placerar början av det markerade händelseklippet där uppspelningshuvudet visas i projektet. iMovie förkortar eller förlänger händelseklippet, i båda riktningarna om det behövs, tills det nya klippet tar lika stor plats som det klipp som ersätts.