Synkronisera video och andra projektelement med slagmarkörer

Genom att synkronisera video med ljud kan du skapa spännande, minnesvärda sekvenser i ett projekt. På så vis kan du också skapa projekt där musik och video kopplas samman för bästa möjliga effekt. Det går till exempel att lägga in en slagmarkör vid en dramatisk punkt i början av en låt, och sedan visa filmens titeltext just då.

Om du vill att videon i ett projekt ska följa slagen i bakgrundsmusiken läser du följande ämne istället: Synkronisera videoklipp med bakgrundsmusik med funktionen ”Fäst vid slag”.

Så här synkroniserar du projektelement med slagmarkörer:

Slagmarkörerna visas i klipputsaren och projektbläddraren som tunna vertikala linjer med en liten punkt.

Gör något av följande:

 • I projektbläddraren drar du ett element i projektet, t.ex. en titel, ett cutaway-klipp eller en berättarröst, så att början av elementet passas in mot en slagmarkör.

  Dra det färgade fält som representerar elementet du flyttar och passa in dess vänsterkant mot en slagmarkör.

  Ljudklipp och slagmarkörer

 • Håll pekaren över ett videoklipp med det element som du vill passa in mot en slagmarkör i projektbläddraren. Välj sedan Precisionsredigerare från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) som visas i nedre vänstra hörnet av klippet.

  Precisionsredigeraren i åtgärdsmenyn.

  Klicka på knappen Extramaterial (se nedan). De andra elementen som är fästa vid klippet, t.ex. titlar, berättarröster osv., visas. Dra det färgade fältet för ett element för att passa in dess vänsterkant med en slagmarkör.

  Knappen Extramaterial.

Du kan när som helst spela upp det du arbetar med genom att flytta uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) till vänster om det klipp du vill visa och sedan trycka på mellanslagstangenten. Tryck på tangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.