Använda samma bildjusteringar i flera klipp

När du har ändrat ett videoklipp eller en stillbild kan du tillämpa några eller alla de ändringar du gjort på andra klipp och bilder genom att klippa ut och klistra in justeringarna.

Om du t.ex. ställt in att ett klipp ska spelas upp långsamt kan du kopiera hastighetsjusteringen från det klippet och använda den på ett annat klipp så att båda klippen spelas upp i samma långsamma tempo.

Så här kopierar och klistrar du in videoklippredigeringar:

 1. Markera det klipp vars ändringar du vill kopiera i projektbläddraren och välj Redigera > Kopiera. Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Om du vill kopiera ändringar du gjort i ett sida-vid-sida-, cutaway-, bild-i-bild- eller grön- eller blåskärmsklipp markerar du de klippen, inte de huvudklipp som de hör till.

 2. Markera det eller de klipp som du vill utföra ändringarna på.

  Klippen behöver inte finnas i samma projekt som klippen du kopierar ändringarna från. Du öppnar ett annat projekt genom att klicka på knappen för projektbiblioteket i det övre vänstra hörnet av projektbläddraren. Öppna sedan det projekt du vill tillämpa ändringarna i.

 3. Välj Redigera > Klistra in justeringar och välj sedan något av följande från den meny som visas:

  • Alla: Alla ändringar du har gjort för elementen i listan nedan tillämpas.

  • Video: Endast videojusteringar som exponering, ljusstyrka och kontrast tillämpas.

  • Ljud: Endast ljudjusteringar som volymnivå, duckning och toning tillämpas.

  • Beskär: Endast beskärningsplaceringarna tillämpas. Det är användbart om du har flera klipp där samma motiv uppträder på samma del av skärmen.

  • Cutaway: Endast justeringar av toning och genomskinlighet för cutaway-klipp tillämpas.

  • Sida-vid-sida: Endast placeringen och glidtyp för sida-vid-sida-klipp tillämpas.

  • Bild-i-bild: Inställningar för ram, position, kantskugga och upplösning för bild-i-bild-klipp tillämpas.

  • Grönskärm/Blåskärm: Maskeringsändringar, bakgrundsborttagning och bakgrundsbeskärning för grön- eller blåskärmsklipp tillämpas. Ändringar som gjorts på grönskärmsklipp kan inte tillämpas på blåskärmsklipp, och tvärt om.

  • Videoeffekt: Den kopierade videoeffekten (t.ex. gammal film, sepia, tecknad film osv.) tillämpas på den markerade videon.

  • Ljudeffekt: Den kopierade ljudeffekten (t.ex. stort rum, robot, eko osv.) tillämpas på den markerade videon.

  • Stabilisering: Endast stabiliseringsändringar (dvs. zoomnivån för stabiliserad video) tillämpas.

  • Rullande slutare: Status för korrigering av rullande slutare (aktiverad eller avaktiverad) och korrigeringsvärdena tillämpas på den markerade videon.

  • Hastighet: Endast de hastighetsändringar du gjort för videoklippet tillämpas.

  • Kartstil: Den kopierade kartstilen tillämpas på de markerade kartorna.