Beskära videoklipp eller stillbilder

Du kan beskära stillbilder och video i ett projekt så att du får närbilder på ett intressant objekt eller om du vill ta bort oönskade delar.

Beskärning är också praktiskt om du har bilder eller videoklipp som inte passar inom projektets proportioner. I så fall kan du beskära dem så att de passar.

Du kan maximalt beskära en bild till 50 procent av bildens ursprungliga storlek. Om videon är av HD-kvalitet (High Definition) (eller om bilden har hög upplösning) kan du komma ganska nära utan någon märkbar försämring av bildkvaliteten.

Du kan också beskära video i en händelse (källvideo). Om du ändrar något i källvideon visas ändringen i alla projekt du sedan lägger till den ändrade videon i, men inte i de projekt där du redan har använt videon.

Så här beskär du ett videoklipp eller en stillbild:

 1. Markera ett videoklipp eller en bild i projektbläddraren och tryck på C-tangenten. Du kan också klicka på beskärningsknappen.

  Beskärningsknappen.

 2. Klicka på Tillåt svart om bilden har svarta kanter som du vill ta med i klippet.

  Tillåt svart kan bara användas för bilder, inte video.

 3. Klicka på Beskär i visningsfönstret och ändra storlek på och flytta den gröna beskärningsrektangeln genom att dra i den tills fokus hamnar på rätt del av bilden.

  Du ändrar storlek på beskärningsrektangeln genom att flytta pekaren till ett hörn tills den blir ett plustecken och sedan dra.

  Beskärningsfönstret med reglage

 4. Förhandsvisa videon genom att klicka på uppspelningsknappen i visningsfönstret.

 5. Klicka på Klar när du är nöjd med beskärningen.

Vare sig du beskär i ett projekt eller en händelse kan du ändra eller ta bort beskärningen när du vill genom att markera den beskurna bilden eller videon, klicka på beskärningsknappen och göra de ändringar du vill.