Rotera video eller bilder

Du kan rotera bilder och videoklipp i händelser (källvideo) och projekt. Det är framförallt användbart om du tagit bilder med kameran vriden 90 grader åt sidan.

Om du gör en ändring i källvideon används den ändringen sedan i alla projekt du därefter lägger till videon i.

Så här roterar du en bild eller video:

 1. Markera en bild eller ett videoklipp i projektet i projektbläddraren. Tryck sedan på C-tangenten eller klicka på beskärningsknappen.

  Beskärningsknappen

  Om du beskär (eller roterar) ett videoklipp gäller ändringen hela klippet, även om du bara markerar en del av klippet innan du gör ändringen.

 2. Klicka på höger- eller vänster rotationsknapp överst i visningsfönstret.

  Rotationsknapparna

  Varje klick vrider bilden 90 grader. Bilden kanske inte längre passar inom projektets proportioner med den nya riktningen, och svarta kanter kanske visas över och under bilden, eller på dess vänstra och högra sida.

 3. Om du vill beskära bilden så att den anpassas till proportionerna klickar du på Beskär i det övre vänstra hörnet av visningsfönstret.

  Justera den gröna beskärningsrektangeln genom att dra i hörnen eller kanterna tills den del av bilden du vill använda visas. Om du arbetar med en bild klickar du på Tillåt svart om du vill att de svarta kanterna i bilden ska kunna vara kvar när du beskär.

  Om du vill att hela bilden ska visas klickar du på Anpassa istället. Mindre svarta kanter kan visas på sidan av eller ovanför och under bilden.

 4. Förhandsvisa bilden genom att klicka på uppspelningsknappen i visningsfönstrets övre högra hörn.

 5. Klicka på Klar när du är nöjd med bilden.