Ändra hastigheten i video

Med granskaren:

 1. Dubbelklicka på ett videoklipp, eller markera fler än ett videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren och dubbelklicka sedan.

 2. Gör något av följande:

  • I den granskare som öppnas drar du hastighetsreglaget åt vänster om du vill att videon ska spelas upp långsammare eller åt höger om du vill att det ska spelas upp snabbare. Ju längre åt kanterna som reglaget förs desto större blir hastighetsförändringen.

  • Om du vill tillämpa ett procentvärde av klippets normala hastighet, eller ställa in klippets längd i sekunder, anger du värden i fälten till höger om hastighetsreglaget.

  Om knappen Konvertera hela klippet visas istället för hastighetsreglaget klickar du på den. Vissa typer av videon – t.ex. video tagen med en iPhone och H.264-video tagen med en Flip-videokamera – måste konverteras innan hastigheten kan ändras. När videon har konverterats kan du dra hastighetsreglaget eller ange antal procent av klippets normala hastighet på det sätt som beskrivs ovan.

Om du senare ångrar dig och vill ta bort ändringarna öppnar du granskaren igen och återställer hastigheten och riktningen av klippen. Klicka på Klar när du är klar.

Via menyn Klipp:

 1. Markera ett eller flera videoklipp eller ett bildruteintervall.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill spela upp den markerade videon långsammare väljer du Klipp > Långsam uppspelning och väljer antal procent av den normala hastigheten som klippet ska spelas upp med: 50, 25 eller 10 %.

   Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  • Om du vill spela upp den markerade videon med högre hastighet väljer du Klipp > Spola framåt. Välj sedan en hastighetsökning: 2x, 4x, 8x eller 20x.

   Om det inte går att välja ett alternativ innebär det att videoklippet inte är tillräckligt långt för den ökningen av hastigheten. Det kan också betyda att du behöver konvertera videon. Vissa typer av videon – t.ex. video tagen med en iPhone och H.264-video tagen med en Flip-videokamera – måste konverteras innan hastigheten kan ändras. Dubbelklicka på klippet i projektbläddraren. Om knappen Konvertera hela klippet visas i den granskare som öppnas klickar du på den. Välj sedan Klipp > Långsam uppspelning eller Klipp > Spola framåt igen.

Om du senare ångrar de ändringar du gjort dubbelklickar du på ett videoklipp eller markerar ett eller flera videoklipp eller ett bildruteintervall du vill återställa. I den granskare som öppnas flyttar du hastighetsreglaget tills klippets hastighet har återställts. Klicka sedan på Klar.

När du för pekaren över ett videoklipp med ändrad hastighet i projektbläddraren visas en symbol (se exempel nedan) i klippets övre vänstra hörn. Symbolen visar följande:

 • Kanin vänd åt höger: Klippets hastighet har ökats.

 • Sköldpadda vänd åt höger: Klippets hastighet har sänkts.

 • Kanin vänd åt vänster: Klippet spelas upp baklänges, eller både med högre hastighet och baklänges.

 • Sköldpadda vänd åt vänster: Klippet spelas upp baklänges och hastigheten har sänkts.

Några hastighetssymboler i ett videoklipp