Kopiera in video med hjälp av grönskärms- eller blåskärmseffekter

Du kan spela in video framför en grön eller blå bakgrund och sedan "klippa ut" motivet och placera det i ett annat videoklipp. Detta kallas för en grönskärms- eller blåskärmseffekt. Du kan t.ex. spela in en scen på någon som verkar rädd framför en grön- eller blåskärm, och sedan lägga in personen videon i ett videoklipp med en ilsken björn, så att han eller hon verkar stå bredvid björnen, livrädd.

Du kan också dra grön- eller blåskärmsklippet till en enfärgad bakgrund eller ett animerat bakgrundsklipp.

Om motivet i videon är grönt eller har gröna kläder spelar du in framför en blå bakgrund. På samma sätt spelar du in framför en grön bakgrund om motivet i videon är blått eller har blå kläder.

Så här använder du blå- eller grönskärmseffekten:

 1. Spela in video framför en jämnt upplyst, klart färgad helgrön eller helblå bakgrund, och importera den till iMovie.

  Du får bäst resultat vid inspelningen om du gör följande:

  • Använd en ren, mycket mättad grön eller blå färg som bakgrund. Den bästa gröna nyansen för färg eller tyg kallas ofta för "chromakeygrön". Den bästa blå nyansen är "chromakeyblå".

  • Se till att motivet i videon inte har något grönt på sig om du filmar mot en grön bakgrund, och ta inte med något grönt i bilden annat än bakgrunden. Samma gäller om du filmar mot en blå bakgrund: motivet i videon ska inte ha något blått på sig och det ska inte vara något blått i bilden annat än bakgrunden.

  • Använd om möjligt flera olika ljuskällor så att det inte blir några skuggor på motivet.

  • Spela in några sekunder i slutet när motivet inte är i bild. Detta talar om för iMovie vad som ska utelämnas när videon kopieras in.

 2. Kontrollera att avancerade verktyg är aktiverade.

 3. Öppna projektet du vill lägga till grön- eller blåskärmseffekten i.

 4. Markera den video (ett bildruteintervall eller ett helt klipp) i händelsebläddraren som du spelat in framför den gröna eller blå bakgrunden.

 5. Dra markeringen direkt till ett klipp i projektet – det kan vara video, ett enfärgat klipp eller ett animerat bakgrundsklipp – och släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

  Ett grönskärmsklipp dras till ett annat videoklipp i projektbiblioteket.

 6. Välj Grönskärm eller Blåskärm från den snabbvalsmeny som visas.

  Grön- eller blåskärmsklippet visas ovanför videoklippet i projektet (se nedan).

  Ett grönskärmsklipp på huvudvideoklippet i projektbiblioteket. Grönskärmsklippet är markerat.

  Du flyttar klippet till en annan punkt i klippet, eller till ett annat klipp, genom att dra. Du kan också förlänga och förkorta det genom att dra kanterna. Du drar en kant genom att hålla pekaren över kanten tills den ändras till en storlekspekare. Sedan kan du dra.

 7. Om du vill dölja områden i grön- eller blåskärmsklippet mer effektivt markerar du klippet i projektet genom att klicka på det (så att det får en gul ram). Klicka på Beskuren i visningsfönstret. Dra sedan handtagen högst upp eller längst ner i visningsfönstret så att de hamnar närmare motivet i videon.

  Allt som ligger utanför det markerade området av grön- eller blåskärmsklippet tas bort från bilden. Kontrollera att inte några delar av klippet som motivet rör sig på blir beskurna.

 8. Om du vill få bättre kvalitet på effekten dubbelklickar du på grön- eller blåskärmsklippet i projektbläddraren så att granskaren öppnas. Markera sedan "Ta bort sista bildrutan".

  Den här åtgärden fungerar dock bara om det finns någon sekund på slutet av grön- eller blåskärmsinspelningen där motivet saknas helt.

 9. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför blå- eller grönskärmsklippet i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Så här raderar du ett grön- eller blåskärmsklipp:

 • Markera grön- eller blåskärmsklippet i projektbläddraren genom att klicka på det (så att ramen blir gul) och tryck på backstegstangenten.

Ljudet från det ursprungliga klippet och ljudet från grön- eller blåskärmsklippet spelas upp samtidigt. Du kan minska volymen från något av klippen, så att ljudet från det andra blir tydligare. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Sänka volymen i konkurrerande ljudklipp.

Du kan redigera grön- och blåskärmsklipp på samma sätt som vanliga klipp i ett projekt. Du kan t.ex. putsa dem med klipputsaren, justera ljudet och videon, beskära dem och lägga till videoeffekter. Du kan också flytta eller putsa dem i precisionsredigeraren.

Om ett grön- eller blåskärmsklipp täcker en övergång i projektet spelas inte övergången upp.