Justera färg, ljusstyrka, kontrast och andra bildegenskaper i bilder och video

Med verktygen i iMovie kan du justera bildkvaliteten – t.ex. inställningar för svartvita nivåer, exponering, ljusstyrka, kontrast, mättnad och vitpunkt – i de videoklipp och bilder du lagt till i ett videoprojekt.

Om ändrar bildkvaliteten i en händelse (källvideon) används den ändringen sedan i alla projekt du därefter lägger till den ändrade videon i.

Så här justerar du bildkvaliteten:

 1. Dubbelklicka på det videoklipp eller den bild du vill justera i projektbläddraren och klicka sedan på Video högst upp i granskaren som öppnas.

  Du kan också markera flera klipp som du vill justera på en gång.

  Figuren högst upp i fönstret Videojusteringar (se nedan) anger nivåerna av rött, blått och grönt i bildens skuggor och högdagrar.

 2. Om du vill att iMovie ska optimera nivåerna i bilden klickar du på Auto längst ner i granskaren.

 3. Du skapar den effekt du vill ha genom att dra i följande reglage:

  • Nivåer:  Justera nivåerna för svart och vitt i bilden. Om du vill ha mer svart drar du det vänstra reglaget till höger och vill du ha mer vitt drar du det högra reglaget till vänster.

   Nivåreglaget och nivåfigur

  • Exponering: Ändrar skuggor och högdagrar. Du intensifierar högdagrarna genom att dra åt höger.

  • Ljusstyrka:  Ändrar ljusnivån i hela bilden. Dra åt höger om du vill göra bilden ljusare.

  • Kontrast: Ändrar kontrasten mellan ljusa och mörka toner. Om du drar åt höger blir gränserna mellan ljusa och mörka områden tydligare.

  • Mättnad: Ändrar färgens intensitet. Om du drar åt höger blir färgerna klarare, drar du hela vägen åt vänster blir bilden svartvit.

  • Röd ökning, grön ökning och blå ökning: Ändrar mängden rött, grönt och blått. Genom att dra till höger ökar du intensiteten i respektive färg. (Dessa reglage visas endast om du har aktiverat de avancerade verktygen.)

  • Vitpunkt:  Ändrar färgskalan genom att återställa den vita färgen. Du maximerar de vita tonerna genom att klicka i cirkeln och dra runt. Om du flyttar pekaren över bilden i visningsfönstret förvandlas den till en pipett. Återställ vitpunkten genom att klicka på ett vitt eller grått område i bilden.

 4. När bilden ser ut som du vill klickar du på Klar.

Om du ångrar några ändringar du har gjort kan du återställa dem när som helst genom att markera videoklippet eller bilden och dra reglagen till de ursprungliga lägena igen. Du kan också återställa bilden till originalet genom att öppna granskaren och klicka på ”Återgå till original” när som helst, även efter att du har stängt iMovie och öppnat det igen.