Lägga till bild-i-bild-klipp

Ett bild-i-bild-klipp är ett videoklipp som spelas upp i ett litet fönster ovanpå ett annat videoklipp. Den här typen av klipp är användbara om du vill visa någon som kommenterar ett händelseförlopp i huvudklippet. Du kan också skapa en berättelse genom att t.ex. låta brudgummen "kika in" på sin brud när hon gör sig i ordning för deras bröllop.

Lägg in ett bild-i-bild-klipp så här:

 1. Kontrollera att avancerade verktyg är aktiverade.

 2. Öppna det projekt du vill lägga till bild-i-bild-klippet i så att det visas i projektbläddraren.

 3. Markera ett videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren som du vill använda som en bild-i-bild och dra det till ett klipp i projektet.

  Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

 4. Välj Bild-i-bild från den snabbvalsmeny som visas.

  I projektbläddraren visas bild-i-bild-klippet med en blå ram runt ovanför videoklippet i projektet, och den del av videoklippet som klippet visas i skuggas med grått.

  Ett bild-i-bild-klipp i projektbläddraren.

  Beroende på längden på det bild-i-bild-klipp du har lagt till kan det vara längre än det klipp du har lagt till det i (endast om det finns ytterligare ett klipp efter det klipp du lagt till bild-i-bild-klippet i). Du flyttar var bild-i-bild-klippet visas i projektet genom att dra det till en annan punkt i samma klipp eller till ett annat klipp. Du kan också förlänga och förkorta det genom att dra kanterna. Du drar en kant genom att hålla pekaren över kanten tills den ändras till en storlekspekare. Sedan kan du dra.

 5. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför bild-i-bild-klippet i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Justera ett bild-i-bild-klipp så här:

Du kan att placera bild-i-bild-klippet var som helst i huvudklippet, och även ändra storlek på det, lägga en ram runt det eller få det att dyka upp med en zoom- eller upplösningseffekt. Du kan till och med ställa in att den originalvideon ska förminskas till bild-i-bild-fönstret medan den nya videon spelas upp i bakgrunden.

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra vilken del av ramen som bild-i-bild-klippet visas i markerar du klippet genom att klicka på det i projektbläddraren (så att det får en gul ram). Dra sedan bild-i-bild-fönstret i visningsfönstret. Gula hjälplinjer visas så att du lättare kan placera klippet. Klicka på Klar när du är nöjd med placeringen.

  Bild-i-bild-fönstret i visningsfönstret

 • Om du vill ändra storlek på bild-i-bild-fönstret markerar du bild-i-bild-klippet i projektbläddraren (klicka på det så att det får en gul ram). Dra sedan något av klippfönstrets hörn i visningsfönstret. Klicka på Klar när du är nöjd med storleken.

 • Om du vill tillämpa en effekt på bild-i-bild-klippet dubbelklickar du på klippet i projektbläddraren så att granskaren öppnas. Välj sedan Zoom, Lös upp eller Växla från den popupmenyn som visas under underrubriken "Bild-i-bild-effekt".

  Om du väljer Växla krymps huvudklippet ner till bild-i-bild-fönstret medan det nya klippet spelas upp i bakgrunden i full storlek.

 • Om du vill ge bild-i-bild-fönstret en kantskugga eller en ram, eller ange ramens färg, dubbelklickar du på bild-i-bild-klippet i projektbläddraren så att granskaren öppnas. Markera sedan Synlig bredvid Kantskugga eller klicka på kantbredds- eller kantfärgsknappen under Bild-i-bild-effekt i granskaren.

Så här raderar du ett bild-i-bild-klipp:

 • Markera bild-i-bild-klippet i projektbläddraren genom att klicka på det (så att ramen blir gul) och tryck på backstegstangenten.

Ljudet från det ursprungliga klippet och bild-i-bild-klippet spelas upp samtidigt. Du kan minska volymen från något av klippen, så att ljudet från det andra blir tydligare. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Sänka volymen i konkurrerande ljudklipp.

Det går att redigera bild-i-bild-klipp på samma sätt som vanliga klipp i ett projekt. Du kan t.ex. putsa dem med klipputsaren, justera ljudet, beskära dem, lägga till videoeffekter osv.

Om ett bild-i-bild-klipp täcker en övergång i projektet spelas inte övergången upp.