Lägga till ett bortklippt klipp

Ett cutaway-klipp är ett videoklipp du klistrar in på ett annat, vanligen relaterat, klipp för att visa två olika element i en enda händelse. Du kan t.ex. visa hur någon kommer till en överraskningsfest och sedan klippa in video på de som väntar innanför dörren. Cutaway-klipp är också bra om du vill täcka delar av ett klipp som inte är så bra.

När du lägger till ett cutaway-klipp täcker det en lika stor del av videoklippet som du lade till det i, så det slutliga klippets totala längd påverkas inte.

Så här lägger du till ett cutaway-klipp:

 1. Kontrollera att avancerade verktyg är aktiverade.

 2. Öppna det projekt du vill lägga till cutaway-klippet i så att det visas i projektbläddraren.

 3. Markera ett videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren som du vill använda som en cutaway och dra det till ett klipp i projektet.

  Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

 4. Välj Cutaway från den snabbvalsmeny som visas.

  I projektbläddraren visas cutaway-klippet med en grå ram runt ovanför videoklippet i projektet, och den del av videoklippet som cutaway-klippet täcker skuggas med grått.

  Ett cutaway-klipp i projektbläddraren.

  Beroende på längden på det cutaway-klipp du har lagt till kan det vara längre än det klipp du har lagt till det i (endast om det finns ytterligare ett klipp efter det klipp du lagt till cutaway-klippet i). Du flyttar cutaway-klippet genom att dra det till en annan punkt i klippet eller till ett annat klipp. Du kan också förlänga och förkorta cutaway-klippet genom att dra kanterna. Du drar en kant genom att hålla pekaren över kanten tills den ändras till en storlekspekare. Sedan kan du dra.

 5. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför den punkt där cutaway-klippet börjar i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Så här justera toningen eller genomskinligheten i ett cutaway-klipp:

Du kan mjuka upp övergången mellan det ursprungliga klippet och cutaway-klippet genom att låta cutaway-klippet tonas in och ut. Du kan också justera opaciteten för cutaway-klippet så att du fortfarande kan se den ursprungliga videon under.

Justera toning och genomskinlighet genom att dubbelklicka på klippet så att granskaren öppnas, och sedan göra något av följande:

 • Om du vill att cutaway-klippet ska tonas in och ut klickar du på Manuellt (till höger om Cutaway-toning). Ändra hur länge toningen ska vara genom att dra i reglaget.

 • Gör klippet genomskinligt genom att dra opacitetsreglaget åt vänster. Ju längre åt vänster du drar reglaget desto genomskinligare blir klippet.

Så här raderar du ett cutaway-klipp:

 • Markera cutaway-klippet i projektbläddraren genom att klicka en gång (så att det får en gul ram). Tryck sedan på backstegstangenten.

Ljudet från det ursprungliga klippet och cutaway-klippet spelas upp samtidigt. Du kan minska volymen från något av klippen, så att ljudet från det andra blir tydligare. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Sänka volymen i konkurrerande ljudklipp.

Det går att redigera cutaway-klipp på samma sätt som vanliga klipp i ett projekt. Du kan t.ex. putsa dem med klipputsaren, justera ljudet, beskära dem, lägga till videoeffekter osv.

Om ett cutaway-klipp täcker en övergång i projektet spelas inte övergången upp.