Lägga till sida-vid-sida-klipp

Ett sida-vid-sida-klipp skapar en delad skärm där två olika videoklipp spelas upp samtidigt, bredvid varandra i samma ram. Varje klipp tar upp halva ramen. Sida-vid-sida-klipp är användbara om du vill visa två personer eller grupper av personer i samma situation men ur olika perspektiv. Du kan t.ex. visa en person som kommer till en överraskningsfest på ena sidan av klippet och gruppen som väntar på den andra.

Så här lägger du till ett sida-vid-sida-klipp:

 1. Kontrollera att avancerade verktyg är aktiverade.

 2. Öppna det projekt du vill lägga till sida-vid-sida-klippet i så att det visas i projektbläddraren.

 3. Markera ett videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren som du vill använda som en sida-vid-sida och dra det till ett klipp i projektet.

  Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

 4. Välj Sida-vid-sida från den snabbvalsmeny som visas.

  I projektbläddraren visas sida-vid-sida-klippet med en blå ram ovanför det videoklipp du har lagt till det i, ungefär vid den punkt där du har lagt till det (nära början, mitten eller slutet av klippet).

  Ett sida-vid-sida-klipp i projektbläddraren.

  Beroende på längden på det sida-vid-sida-klipp du har lagt till kan det vara längre än det klipp du har lagt till det i (endast om det finns ytterligare ett klipp efter det klipp du lagt till sida-vid-sida-klippet i). Du kan dra klippet med den delade skärmen så att det börjar vid en annan punkt i huvudklippet. Du flyttar var klippet med den delade skärmen i projektet genom att dra det till ett annat klipp.

 5. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför sida-vid-sida-klippet i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Så här justerar du ett sida-vid-sida-klipp:

Du kan placera sida-vid-sida-klippet så att det börjar exakt där du vill, och du kan byta vilken sida av ramen det visas i. Du kan också ställa in att det ska glida in på skärmen när det börjar och sedan glida ut ur skärmen när det slutar.

Justera ett sida-vid-sida-klipp genom att göra något av följande:

 • Om du vill flytta klippet markerar du det genom att klicka på det i projektbläddraren (så att det får en gul ram). Dra det sedan till en ny plats ovanför samma klipp.

 • Om du vill byta den sida i ramen där klippet visas dubbelklickar du på klippet i projektbläddraren så att granskaren öppnas. Välj Vänster eller Höger från popupmenyn "Sida-vid-sida" och klicka sedan på Klar.

 • Om du vill tillämpa en glideffekt dubbelklickar du på klippet i projektbläddraren så att granskaren öppnas. Välj Manuellt (under rubriken Glid) och ange sedan längden på glidningen genom att dra reglaget. Klicka sedan på Klar.

Så här raderar du ett sida-vid-sida-klipp:

 • Markera sida-vid-sida-klippet i projektbläddraren genom att klicka på det (så att ramen blir gul) och tryck på backstegstangenten.

Ljudet från det ursprungliga klippet och sida-vid-sida-klippet spelas upp samtidigt. Du kan minska volymen från något av klippen, så att ljudet från det andra blir tydligare. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Sänka volymen i konkurrerande ljudklipp.

Du kan redigera sida-vid-sida-klipp på samma sätt som vanliga klipp i ett projekt. Du kan t.ex. putsa dem med klipputsaren, justera ljudet, beskära dem, lägga till videoeffekter osv.

Om ett sida-vid-sida-klipp täcker en övergång i projektet spelas inte övergången upp.