Ändra Ken Burns-rörelseeffekten i en bild

Som förval tillämpas en rörelseeffekt på alla bilder du lägger till i ett projekt. Effekten kallas för "Ken Burns-effekten" och får det att se ut som om kameran rör sig över bilden (panorerar) eller rör sig allt närmare eller längre bort (zoomning). Du kan ändra den här effekten och ange var rörelsen ska börja och sluta, om bilden ska zoomas ut eller in osv. Du kan också ta bort effekten helt.

Så här ändrar du Ken Burns-effekten:

 1. Markera en bild i projektbläddraren genom att klicka på den. Tryck sedan på C-tangenten eller klicka på beskärningsknappen.

  Beskärningsknappen

 2. Klicka på Ken Burns-knappen, A nedan, i visningsfönstret.

  En grön rektangel (som visar den del av bilden som visas när effekten startar) och en röd rektangel (som visar den del som visas när effekten slutar) visas på bilden.

  Om du klickar på dubbelpilsknappen, B nedan, byter start- och slutrektanglarna plats. Om du klickar på en rektangel blir den aktiv och du kan justera dess storlek och flytta på den.

  Beskärningsfönstret med reglage

 3. Ändra storleken på och flytta den gröna rektangeln över den del av bilden där Ken Burns-effekten startar genom att dra.

 4. Ändra storleken på och flytta den röda rektangeln över den del av bilden där Ken Burns-effekten slutar genom att dra.

 5. Förhandsvisa videon genom att klicka på uppspelningsknappen, C ovan, i visningsfönstret.

 6. Klicka på Klar när du är nöjd med effekten.

Så här standardiserar du Ken Burns-effekten och andra bildinställningar:

Du kan ändra de förvalda inställningarna för den beskärning, visningstid och Ken Burns-effekt som ska användas på de bilder du lägger till i ett projekt. När du lägger till bilder tillämpas de här standardinställningarna automatiskt.

 1. Markera ett projekt i projektbiblioteket eller öppna ett projekt och välj Arkiv > Projektegenskaper.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Ange hur många sekunder varje bild ska visas på skärmen i projektet genom att dra reglaget Bildlängd.

 3. Gör något av följande:

  • Om inställningarna ska gälla för alla bilder som redan finns i projektet och för alla bilder du lägger till senare markerar du "Används på alla bilder".

  • Om inställningarna ska gälla bara för de bilder du lägger till i projektet markerar du "Används vid tillägg i projektet". De bilder du redan lagt till i projektet påverkas inte.

 4. Välj något av följande i popupmenyn Inledande bildplacering:

  • Anpassa till rutan: Justerar bildstorleken så att den passar helt inom de proportioner du angett för projektet.

  • Beskär: Fyller ramen med så mycket av bilden som möjligt, men hela bilden kanske inte ryms inom de proportioner du angett för projektet.

  • Ken Burns: Tilldelar slumpmässigt en rörelseeffekt på bilden, så att det verkar som om kameran panorerar och zoomar i bilden.

Du kan när som helst ändra eller ta bort Ken Burns-effekten. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Redigera eller återställ beskärning, rotation eller Ken Burns-effekt.