Panorera och zooma med Ken Burns-effekten i video

Du kan tillämpa "Ken Burns-effekten" på valfri video i iMovie. Effekten får det att se ut som om kameran rör sig över videon (panorerar) eller rör sig allt närmare eller längre bort (zoomning). När du tillämpar effekten kan du ange var panoreringen ska börja och sluta och om in- eller utzoomning ska användas.

Så här tillämpar du Ken Burns-effekten:

 1. Markera det videoklipp du vill använda Ken Burns-effekten på i projektbläddraren eller händelsebläddraren. Tryck sedan på C-tangenten eller tryck på beskärningsknappen (se nedan).

  Beskärningsknappen

 2. Klicka på Ken Burns-knappen, A nedan, i visningsfönstret.

  En grön rektangel (som visar den del av bilden som visas när effekten startar) och en röd rektangel (som visar den del som visas när effekten slutar) visas på bilden.

  Om du klickar på dubbelpilsknappen, B nedan, byter start- och slutrektanglarna plats.

  Beskärningsfönstret med reglage

 3. Ändra storleken på och flytta den gröna rektangeln över den del av bilden där Ken Burns-effekten startar genom att dra.

 4. Ändra storleken på och flytta den röda rektangeln över den del av bilden där Ken Burns-effekten slutar genom att dra.

 5. Förhandsvisa videon genom att klicka på uppspelningsknappen, C ovan, i visningsfönstret.

 6. Klicka på Klar när du är nöjd med effekten.

Du kan när som helst ändra eller ta bort Ken Burns-effekten. Läs följande ämne om du vill veta hur: Redigera eller återställ beskärning, rotation eller Ken Burns-effekt