Skapa intressanta visuella effekter i ändarna av videoklipp

Så här använder du "blixt och frys" på den sista bildrutan i ett klipp eller bildruteintervall:

Den här specialeffekten lägger till en kort blixtövergång mellan den markerade delen av ett klipp eller bildruteintervall och den sista bildrutan. Den sista bildrutan blir sedan till en stillbild som visas på skärmen under tre sekunder. Du kan ändra den längden om du vill.

 1. Markera ett enskilt videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren.

 2. Välj Klipp > Specialeffekt > "Blixt och frys senaste bildrutan".

  Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Om automatiska övergångar och titlar är aktiverat måste du stänga av dem. Klicka på knappen Stäng av automatiska övergångar i den dialogruta som visas. Du kan slå på dem igen senare genom att välja Arkiv > Projekttema och markera "Lägg automatiskt till övergångar och titlar".

  I projektbläddraren delas videoklippet före den sista bildrutan och en symbol för övergången Tona till vitt visas mellan de två delarna av klippet.

  Effekten Blixt och frys i projektbläddraren

 3. Du ändrar hur länge stillbilden visas på skärmen genom att dubbelklicka på bilden (bildrutan efter övergångssymbolen i projektbläddraren).

  I granskaren som öppnas anger du en ny längd i fältet Längd. Klicka sedan på Klar.

 4. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför den punkt där effekten börjar i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Du kan också ändra stilen på den övergången som iMovie lagt till framför stillbilden. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Ändra stilen på övergångarna i ett projekt.

Så här gör du om du vill att ett klipp ska tonas till en visuell effekt och sedan tonas tillbaka till det ursprungliga utseendet:

 1. Markera ett bildruteintrvall i projektbläddraren.

 2. Välj Klipp > "Tona till" > [alternativ].

  Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  I projektbläddraren delas videoklippet i flera delar med horisontella upplösningar mellan sig. Den valda effekten (svartvit, sepia, dröm osv.) tillämpas på det bildruteintervall du markerat.

 3. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför den punkt där effekten börjar i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Du kan ändra stilen på de övergångar som iMovie lagt till i projektet. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Ändra stilen på övergångarna i ett projekt.