Spela upp video baklänges eller lägg till en bakåtspolnings- eller repriseffekt

Så här spelar du upp video baklänges.

När du spelar upp video baklänges är den lika lång och spelas upp med samma hastighet, fast baklänges.

 1. Dubbelklicka på ett videoklipp du vill byta riktning på, eller markera fler än ett videoklipp i projektbläddraren och dubbelklicka sedan.

 2. I klippgranskaren som öppnas markera du kryssrutan Baklänges. Klicka sedan på Klar.

  Klippet spelas nu upp baklänges i projektet.

  Om knappen Konvertera hela klippet visas istället för hastighetsreglaget och andra reglage klickar du på den. Vissa typer av videon – t.ex. video tagen med en iPhone och H.264-video tagen med en Flip-videokamera – måste konverteras innan hastigheten kan ändras. När videon har konverterats kan du markera kryssrutan Baklänges.

 3. Klicka på Klar.

När du för pekaren över ett videoklipp som ska spelas upp baklänges i projektbläddraren visas en symbol (se exempel nedan) i klippets övre vänstra hörn. Symbolen visar följande:

 • Kanin vänd åt vänster: Klippet spelas upp baklänges, eller både med högre hastighet och baklänges.

 • Sköldpadda vänd åt vänster: Klippet spelas upp baklänges och hastigheten har sänkts.

Några hastighetssymboler i ett videoklipp

Om du senare ångrar dig och vill ta bort ändringarna markerar du videon som ska spelas upp baklänges i projektbläddraren, öppnar granskaren och avmarkerar kryssrutan Baklänges.

Så här tillämpar du repriseffekten på video:

När du tillämpar effekten Repris i slow motion förlängs projektet något eftersom reprisen spelas upp utöver det ursprungliga klippet.

 1. Markera ett enskilt videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren som du vill reprisera.

 2. Välj Klipp > Repris i slow motion > [procent]. Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Procentvärdet anger hastigheten på reprisen. Om du t.ex. väljer 50 % spelas reprisen upp med halva hastigheten jämfört med det ursprungliga klippet. Reprisklippet visas i projektbläddraren efter det ursprungliga klippet.

  Om automatiska övergångar och titlar är aktiverat måste du stänga av dem. Klicka på knappen Stäng av automatiska övergångar i den dialogruta som visas. Du kan slå på dem igen senare genom att välja Arkiv > Projekttema och markera "Lägg automatiskt till övergångar och titlar".

  Om alternativet Repris i slow motion är nedtonat kan du behöva konvertera videon. Vissa typer av videon – t.ex. video tagen med en iPhone och H.264-video tagen med en Flip-videokamera – måste konverteras innan hastigheten kan ändras. Dubbelklicka på klippet i projektbläddraren och klicka sedan på Konvertera hela klippet. Välj sedan Klipp > Repris i slow motion> [procent] igen.

 3. Dubbelklicka på den titel för repris i slow motion som visas på skärmen i visningsfönstret och skriv in en ny titel om du vill.

  Du raderar titeln genom att markera titelfältet i projektbläddraren (så att den markeras med en gul ram) och trycka på backstegstangenten.

 4. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför den punkt där effekten börjar i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Du ångrar effekten Repris i slow motion genom att markera klippet med effekten i projektbläddraren och trycka på backstegstangenten.

Så här tillämpar du bakåtspolningseffekten på video:

När du tillämpar bakåtspolningseffekten på ett projekt blir det något längre eftersom det tillbakaspolade klippet spelas upp utöver det ursprungliga klippet, fast med högre hastighet.

 1. Markera ett enskilt videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren som du vill spola bakåt.

 2. Välj Klipp > Spola bakåt.

  Den här funktionen infogar ett klipp som spelas upp baklänges (med 400 procents hastighet) efter det ursprungliga klippet och sedan ytterligare en kopia av det ursprungliga klippet.

  Om automatiska övergångar och titlar är aktiverat måste du stänga av dem. Klicka på knappen Stäng av automatiska övergångar i den dialogruta som visas. Du kan slå på dem igen senare genom att välja Arkiv > Projekttema och markera "Lägg automatiskt till övergångar och titlar".

  Om alternativet Spola bakåt är nedtonat kan du behöva konvertera videon. Vissa typer av videon – t.ex. video tagen med en iPhone och H.264-video tagen med en Flip-videokamera – måste konverteras innan hastigheten kan ändras. Dubbelklicka på klippet i projektbläddraren och klicka sedan på Konvertera hela klippet. Välj sedan Klipp > Spola bakåt igen.

 3. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför den punkt där effekten börjar i projektbläddraren och tryck på mellanslagstangenten. Tryck på tangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

Om du vill ångra bakåtspolningseffekten markerar du klippet med effekten och kopian av det ursprungliga klippet i projektbläddraren. Tryck sedan på backstegstangenten.