Lägga till videoeffekter som är synkroniserade med bakgrundsmusiken

Om projektet har ett bakgrundsmusikspår och du har lagt till slagmarkörer kan du tillämpa specialeffekter som synkroniseras med musiken i projektet.

 • Jump-cut vid slagmarkörer: Videon hoppar framåt det antal bildrutor du anger, från 3 till 30.

 • Dela vid slagmarkörer: Videon delas vid varje slagmarkör. Du kan sedan tillämpa olika effekter på varje del av videon och på så vis skapa ett visuellt slående filmprojekt. Du kan också arrangera om klippen och lägga till nya samtidigt som du behåller mönstret "dela på slaget".

 • Spegelvänd vid slagmarkörer: Spegelvänder videon vid varje slagmarkör så att det ser ut som om du ser videon från andra sidan.

De här effekterna ändrar inte uppspelningen av bakgrundsmusiken.

Så här lägger du till jump-cut vid slagmarkörer:

 1. Se till att projektet innehåller ett bakgrundsmusikspår med tillagda slagmarkörer.

 2. Markera ett enskilt videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren.

 3. Välj Klipp > "Jump-cut vid slagmarkörer" > [antal bildrutor]. Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Om automatiska övergångar och titlar är aktiverat måste du stänga av dem. Klicka på knappen Stäng av automatiska övergångar i den dialogruta som visas. Du kan slå på dem igen senare genom att välja Arkiv > Projekttema och markera "Lägg automatiskt till övergångar och titlar".

  I projektbläddraren delas den markerade videon i mindre klipp, och varje klipp hoppar framåt det antal bildrutor du väljer i undermenyn.

 4. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför den punkt där effekten börjar i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

När du tillämpar den här effekten förkortas den totala uppspelningstiden för klippet något.

Så här delar du video vid slagmarkörer:

 1. Se till att projektet innehåller ett bakgrundsmusikspår med tillagda slagmarkörer.

 2. Markera ett enskilt videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren.

 3. Välj Klipp > Specialeffekt > "Dela vid slagmarkörer".

  Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  I projektbläddraren delas videoklippet vid varje slagmarkör.

Så här spegelvänder du video vid slagmarkörer:

 1. Se till att projektet innehåller ett bakgrundsmusikspår med tillagda slagmarkörer.

 2. Markera ett enskilt videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren.

 3. Välj Klipp > Specialeffekt > "Spegelvänd vid slagmarkörer".

  Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  I projektbläddraren delas videon vid varje slagmarkör och vartannat klipp spegelvänds.

 4. Spela upp effekten genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans framför den punkt där effekten börjar i projektbläddraren. Tryck sedan på mellanslagstangenten.

  Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.