Typer av specialeffekter som kan användas i video och bilder

I iMovie finns flera verktyg som du använder till att lägga till specialeffekter och bilder i projekt.

Videoeffekter

Videoeffekter lägger till ett mönsterfilter till stillbilderna och videon så att deras utseende ändras. Exempel på videoeffekter är dröm, sepia, negativ och röntgen.

Ljudeffekter

Ljudeffekter lägger till ett filter på alla typer av ljudklipp – även ljud som spelats in med videon – så att ljudet ändras på intressanta sätt. Exempel på ljudeffekter är robot, rymd och eko. Du kan också ändra tonhöjden på ljudklipp eller få dem att låta som om de spelats in på speciella platser, t.ex. i ett litet rum eller i en katedral.

Effekter som använder två bilder

Du kan skapa tvåbildseffekter genom att dra ett videoklipp över ett annat videoklipp i ett projekt. Du måste ha aktiverat avancerade verktyg i iMovie-inställningarna om du vill använda de här effekterna.

 • Bild-i-bild:  Ett bild-i-bild-klipp är ett videoklipp som spelas upp i ett litet fönster ovanpå ett annat videoklipp.

 • Cutaway:  Ett cutaway-klipp är ett videoklipp du infogar i ett annat, vanligen relaterat, klipp för att visa två olika element i en enda händelse. De två klippen spelas upp i turordning, inte samtidigt: originalklippet går över i det tillagda klippet och sedan återgår bilden till originalklippet.

 • Grönskärm och blåskärm:  Du kan spela in video framför en grön eller blå bakgrund och sedan "klippa ut" motivet och placera det i ett annat videoklipp.

 • Sida-vid-sida:  Ett sida-vid-sida-klipp skapar en delad skärm där två olika videoklipp spelas upp samtidigt, bredvid varandra i samma ram. Varje klipp tar upp halva ramen.

Effekter för hastighet och rörelse

Det finns flera sätt att ändra hur ett videoklipp spelas upp i ett projekt.

 • Snabbspoling och långsam uppspelning:  Ökar eller minskar hastigheten på videon.

 • Baklänges:  Videon spelas upp baklänges. Om du t.ex. tillämpar baklängeseffekten på videomaterial där en person springer längs på fotbollsplan får effekten det att se ut som om personen springer baklänges.

 • Repris i slow motion:  Den markerade videon spelas upp igen i en långsammare hastighet i procent av den ursprungliga videon – 50, 25 eller 10 procent. En titel visas på skärmen under uppspelningen. Du kan redigera eller radera titeln om du vill.

 • Spola bakåt:  Det markerade klippet spolas tillbaka och spelas upp efter det ursprungliga klippet. Så du får totalt tre klipp: det ursprungliga klippet med normal hastighet, följt av det markerade avsnittet som spolas tillbaka i högre hastighet och tillslut det markerade avsnittet med normal hastighet.

Effekter som använder slagmarkörer

Om du har lagt till slagmarkörer till bakgrundsmusiken i ett projekt kan du tillämpa intressanta effekter på de videoklipp som överlappar bakgrundsmusiken.

 • Jump-cut vid slagmarkörer:  Videon hoppar framåt det antal bildrutor du anger, från 5 till 30.

 • Dela vid slagmarkörer:  Videon delas vid varje slagmarkör. Du kan sedan tillämpa olika effekter på varje del av videon och på så vis skapa ett visuellt slående filmprojekt. Du kan också arrangera om klippen och lägga till nya samtidigt som du behåller mönstret "dela på slaget".

 • Spegelvänd vid slagmarkörer:  Spegelvänder videon vid varje slagmarkör så att det ser ut som om du ser videon från andra sidan.

Fler visuella effekter

 • Blixt och frys senaste bildrutan:  Lägger till en kort blixtövergång mellan den markerade delen av ett klipp eller bildruteintervall och den sista bildrutan. Den sista bildrutan blir sedan till en stillbild som visas på skärmen under tre sekunder. Du kan ändra den längden om du vill.

 • Tona till:  Lägger till övergångar före och efter en del av ett videoklipp så att det tonas in i och ut ur en viss visuell effekt: svartvit, sepia eller dröm.