Om bildupplösning i delade projekt
Bildupplösning är antalet bildpunkter i en bild. Upplösning kan uttryckas som bredden och höjden på…

Publicera ditt videoprojekt på webben


Använda din film i iWeb, GarageBand eller något annat Apple-program
Om du vill använda ett färdigt iMovie-projekt i ett annat Apple-program kan du skicka filmen…

Skicka projekt till iTunes
Om du vill visa ett projekt på Apple TV eller i Front Row, eller synkronisera…

Skicka din film till iDVD
Du kan skicka en färdig film direkt till iDVD och sedan skapa en DVD som…

Exportera ditt videoprojekt