Använda din film i iWeb, GarageBand eller något annat Apple-program

Om du vill använda ett färdigt iMovie-projekt i ett annat Apple-program kan du skicka filmen till mediebläddraren där den blir åtkomlig från många Apple-program, som iWeb, GarageBand, iDVD, Pages och Keynote.

Att skicka en film till mediebläddraren för användning i iDVD är praktiskt om du vill lägga till filmen i ett pågående iDVD-projekt. I annat fall går det snabbare och enklare att skicka filmen till iDVD direkt från iMovie. När du gör det öppnas filmen i iDVD, redo att brännas till en DVD-skiva.

Så här delar du ett projekt med andra program via mediebläddraren:

 1. Öppna ett projekt eller markera det i projektbiblioteket i iMovie och välj sedan Dela > Mediebläddrare.

  Menyn Dela visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Välj en eller flera filmstorlekar för renderingen från tabellen med alternativ.

  Tabellen visar vilka storlekar som är bäst för visning på olika enheter och platser, samt upplösningen för varje storlek (hur många bildpunkter den innehåller).

  Upplösningen för den exporterade filmen i de olika storlekarna beror på de proportioner (standard eller widescreen) du valde när projektet skapades. I följande ämne förklaras upplösning mer detaljerat: Om bildupplösning i delade projekt.

  Om du inte kan välja de större storlekarna är de ursprungliga mediefilerna i projektet inte tillräckligt stora för att rendera den storleken. Den största mediestorleken i projektet avgör storleken på den färdiga filmen.

  Om du håller pekaren över "i" bredvid filmproportionerna visas följande information för de renderade filmerna:

  • H.264 eller 3GP: Den videokomprimering som används i filmen.

  • bilder/s: Filmens bildfrekvens i antal bilder per sekund.

  • Kbit/s eller Mbit/s: Filmens datahastighet i kilobit per sekund eller megabit per sekund.

  • MB: Storleken på filmfilen i megabyte.

 3. Klicka på Dela.

  Renderingen kan ta flera minuter beroende på filmens storlek och om du renderar fler än en filmstorlek samtidigt.

 4. Öppna ett av Apple-programmen och titta efter de renderade filmerna på panelen Filmer i mediebläddraren.

I iMovie visas en symbol bredvid projektnamnet i projektbiblioteket. Symbolen anger att projektet har renderats, och i vilka storlekar.

Om du redigerar projektet ytterligare i iMovie efter det att du har renderat det visar titelraden (som visas när projektet är öppet) att projektet inte är uppdaterat och behöver renderas igen. De tidigare renderade versionerna av filmen raderas och ersätts med nya versioner när det renderas igen.