Anpassa din QuickTime-export med expertinställningar

De förvalda exportalternativen i iMovie fungerar för de vanligaste situationerna: när du vill dela filmen via YouTube, Facebook eller MobileMe osv., när du vill dela filmen med iWeb och andra Apple-program via mediebläddraren och när du vill bränna filmen till en skiva.

Om du vill använda en annan typ av videokomprimering, t.ex. Apple Intermediate Codec, och känner till de alternativ som finns för videofilformat och komprimering kan du använda expertinställningarna och exportera filerna som du vill.

iMovie har stöd för många videoformat, t.ex. AVI, Image Sequence och QuickTime.

Flera vidokomprimeringsalternativ finns tillgängliga med dessa filformat. Om du till exempel sparar filmen i QuickTime-format kan du välja bland annat mellan H.264, MPEG-4, DV/DVCPRO-NTSC, med flera.

iMovie har även stöd för flera olika ljudkomprimeringsformat som AAC, Linear PCM, Apple Lossless, med flera.

Så här exporterar du filmen med expertinställningar:

 1. Öppna ett projekt eller markera det i projektbiblioteket i iMovie och välj sedan Dela > Exportera med QuickTime.

  Menyn Dela visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Ange ett namn på filmen i fältet ”Spara som”.

 3. Välj var du vill spara filmen.

  Om platsen du vill spara på inte visas i popupmenyn klickar du på den blå pilen till höger om fältet Spara som. Bläddra sedan fram till önskad mapp.

 4. Välj det filformat du vill exportera till från popupmenyn Exportera.

 5. Klick på Alternativ så visas förinställningarna för komprimering, kvalitet, antal nyckelrutor, omordning av bilrutor, kodningsläge och mått.

 6. Om du vill ändra komprimeringsinställningarna (den så kallade kodeken), inklusive kvalitet och bildfrekvens, klickar du på Inställningar (alternativet är inte tillgängligt för alla exportformat) och anger sedan dina inställningar. Beroende på det valda exportformatet visas olika kodekar och komprimeringsalternativ. Om du väljer exportformatet "Film till QuickTime-film" kan du göra följande ändringar:

  • Om du vill ändra komprimeringstyp, bildfrekvens, nyckelruta, datahastighet och kompressorkvalitet klickar du på Inställningar. Ett lågt antal nyckelrutor (som var tionde bildruta) ger en film av högre kvalitet med större filstorlek. Ange bildfrekvensen sist; videouppspelningen kan bli hackig om bildfrekvensen är mindre än ungefär 12 bilder per sekund. Komprimeringsinställningar för högre kvalitet resulterar i att filmen får större filstorlek.

  • Om du vill lägga till filtereffekter som t.ex. oskärpa, färgjustering eller ålderspatina klickar du på Filter, väljer filtertyp från listan och gör ändringarna. De filtereffekter du tillämpar påverkar hela filmen. Ändringarna förhandsvisas under arbetet.

  • Du anger storleken på bildrutorna genom att klicka på Storlek och välja ett proportionsalternativ från popupmenyn. Den här inställningen påverkar hur stor filmfilen blir. Du kan också välja att svarta kanter ska visas runt filmen från den här menyn.

  • Om du vill exportera en film utan ljud avmarkerar du Ljud. Du kan också markera filmen och klicka på Inställningar för att ändra förinställningarna för ljudexporten, som format, samplingsfrekvens, samplingsstorlek och kanaler.

  • Om du tänker strömma videon på Internet markerar du "Förbered för Internetströmning" och väljer sedan en strömningstyp. Om du väljer Strömning med styrtips kan du specificera strömningsbeteendet ytterligare, inklusive Payload-kodning, paketstorlek, paketlängd, QT-metadataintervall, repeterade paket och repetitionsintervall.

 7. När du gjort dina exportinställningar klickar du på Spara.