Om bildupplösning i delade projekt

Bildupplösning är antalet bildpunkter i en bild. Upplösning kan uttryckas som bredden och höjden på en bild i bildpunkter (t.ex. 640 x 360 bildpunkter) och som det totala antalet bildpunkter i bilden. Det totala antalet bildpunkter är bredden multiplicerat med höjden på bilden. En bild som är 640 x 360 bildpunkter har därför totalt 230 400 bildpunkter.

Dina elektroniska enheter (dator, iPhone, iPod, iPad osv.) har också en skärmupplösning som påverkar hur bilden visas på skärmen. Om du t.ex. visar en bild med en stor upplösning på en enhet vars skärm har en lägre upplösning måste du rulla för att se hela bilden. Om du visar en bild med lägre upplösning än skärmen kan du se hela bilden utan att rulla, och det finns utrymme runt bilden.

När du delar eller exporterar ett projekt i iMovie kan du välja att rendera det i ett antal storlekar: liten (bara i några få fall), mobil, mellan, stor, HD 720p och HD 1080p. Upplösningen för den exporterade filmen i de olika storlekarna varierar beroende på de proportioner (standard eller widescreen) du valde när projektet skapades.

I listan nedan visas upplösningarna för varje storlek, baserat på projektets ursprungliga proportioner.

 • Mobil: 480 x 360 bildpunkter för standardproportioner eller 480 x 272 bildpunkter för widescreenproportioner.

 • Mellanstor: 640 x 480 bildpunkter för standardproportioner eller 640 x 360 bildpunkter för widescreenproportioner.

 • Stor: 720 x 540 bildpunkter för standardproportioner eller 960 x 540 bildpunkter för widescreenproportioner.

  Den här storleken kan bara renderas om upplösningen för den ursprungliga videon är minst 960 x 540 bildpunkter (widescreen-proportioner) eller 720 x 540 bildpunkter (standardproportioner).

 • HD 720p: 1280 x 720 bildpunkter för widescreen-proportioner.

  Den här storleken kan bara renderas om upplösningen för den ursprungliga videon är minst 960 x 540 bildpunkter och projektet är inställt på widescreen-proportioner (16:9).

 • HD 1080p: 1920 x 1080 bildpunkter för widescreen-proportioner.

  Den här storleken kan bara renderas om upplösningen för den ursprungliga videon är större än 1280 x 720 bildpunkter och projektet är inställt på widescreen-proportioner (16:9).