Publicera en film till Podcast Producer

Podcast Producer är en komponent i Mac OS X Server som du kan använda till att skapa och publicera podcaster. Du kan skapa ett projekt i iMovie och publicera det till Podcast Producer.

Så här publicerar du en film till Podcast Producer:

 1. Öppna ett projekt eller markera det i projektbiblioteket i iMovie och välj sedan Dela > Podcast Producer.

  Menyn Dela visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Om det är första gången du publicerar till Podcast Producer klickar du på Konfigurera.

  Kontakta serveradministratören för information om hur du konfigurerar kontot. När du konfigurerar kontot behöver du en server-IP-adress, ett användarnamn och ett lösenord.

 3. Ange serverns IP-adress i fältet Server.

  Om du redan har angett IP-adressen vid något tidigare tillfälle klickar du på popupmenyn och väljer adressen. Ange ditt användarnamn och lösenord i fälten som visas.

 4. Klicka på Klar.

 5. Välj ett alternativ från popupmenyn Arbetsflöde.

 6. Ange en titel för filmen och en beskrivning i de fält som visas.

 7. Välj vilken filmstorlek du vill publicera i från tabellen med alternativ.

  Tabellen visar vilka storlekar som är bäst för visning på vilka enheter, samt upplösningen för varje storlek (hur många bildpunkter den innehåller).

  Upplösningen för den exporterade filmen i de olika storlekarna beror på de proportioner (standard eller widescreen) du valde när projektet skapades. I följande ämne förklaras upplösning mer detaljerat: Om bildupplösning i delade projekt.

  Om du inte kan välja de större storlekarna är de ursprungliga mediefilerna i projektet inte tillräckligt stora för att rendera de storlekarna. Den största mediestorleken i projektet avgör storleken på den färdiga filmen.

  Om du håller pekaren över ”i” bredvid filmproportionerna visas följande information för de renderade filmerna:

  • H.264: Den standardvideokomprimering som används i filmen.

  • bilder/s: Filmens bildfrekvens i antal bilder per sekund.

  • Kbit/s eller Mbit/s: Filmens datahastighet i kilobit per sekund eller megabit per sekund.

  • MB: Storleken på filmfilen i megabyte.

 8. Klicka på Publicera.

  iMovie överför filmen till Podcast Producer.

 9. Klicka på knappen Podcast Producer-biblioteket så öppnas Podcast Producer med en lista över alla filmer du överfört.

I projektbiblioteket visas en symbol bredvid projektets namn som visar vilken storlek det har renderats i. När projektet är öppet i projektbläddraren visas också en Podcast Producer-symbol i titelraden. Klicka på symbolen om du vill publicera podcasten igen eller ta bort Podcast Producer-symbolen från projektbläddraren.

Podcast Producer-symbolen.

Om du redigerar projektet ytterligare i iMovie efter det att du publicerat det visas en gul varningssymbol vid Podcast Producer-symbolen (se nedan). Varningssymbolen anger att projektet inte är uppdaterat och behöver renderas och publiceras igen. Publicera om projektet genom att klicka på symbolen och välja "Publicera om på Podcast Producer" när projektet är öppet. Om du vill radera den ursprungliga filmen från Podcast Producer kontaktar du serveradministratören.

Podcast Producer-symbolen med varningssymbol.

Så här tar du bort en film från Podcast Producer:

 1. Markera projektet i projektbiblioteket i iMovie och välj sedan Dela > Ta bort från Podcast Producer.

  Menyn Dela visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Följ anvisningarna i dialogrutan och kontakta serveradministratören för att ta bort videon från Podcast Producer.

 3. Klicka på Klar i iMovie.

  När du klickar på Klar tas statusen publicerad på webbplats bort från iMovie-projektet.