Publicera direkt till ditt MobileMe-webbgalleri

Om du vill dela iMovie-projekt över Internet kan du publicera dem direkt till ditt MobileMe-galleri. När du har publicerat filmen kan du skicka dess Internetadress till släkt och vänner så att de titta på den.

Du måste ha ett aktivt MobileMe-konto för att publicera till ett eget MobileMe-galleri. Klicka på länken nedan om du vill registrera dig för ett konto på webbplatsen för MobileMe.

Webbplatsen för MobileMe

Så här publicerar du till MobileMe-galleriet:

 1. Öppna ett projekt eller markera det i projektbiblioteket i iMovie och välj sedan Dela > MobileMe-galleri.

  Menyn Dela visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Om du inte redan är inloggad på MobileMe loggar du in.

 2. I fönstret "Publicera i MobileMe-galleriet" fyller du i följande fält:

  • Titel: Filmens titel.

  • Beskrivning: Information om filmen som du vill att tittarna ska läsa (valfritt).

 3. Välj en eller flera av de storlekar som är kompatibla med MobileMe, enligt vad som anges i tabellen "Storlekar som ska publiceras". En version av filmen kommer att finnas tillgänglig för varje storlek du väljer på ditt MobileMe-galleri.

  Tabellen visar vilka storlekar som är kompatibla med olika enheter och webbplatser samt upplösningen för varje storlek (hur många bildpunkter den innehåller). Den stora storleken har högre kvalitet än mellanstorleken, men det kan ta längre tid att överföra den via en långsam Internetanslutning.

  Upplösningen för den exporterade filmen i de olika storlekarna beror på de proportioner (standard eller widescreen) du valde när projektet skapades. I följande ämne förklaras upplösning mer detaljerat: Om bildupplösning i delade projekt.

  Om du inte kan välja de större storlekarna är de ursprungliga mediefilerna i projektet inte tillräckligt stora för att rendera de storlekarna. Den största mediestorleken i projektet avgör storleken på den färdiga filmen. Om du håller pekaren över "i" bredvid filmproportionerna visas följande information för de renderade filmerna:

  • 3GP: Videofilformatet för filmer renderade i storleken "liten".

  • H.264: Den standardvideokomprimering som används i filmen.

  • bilder/s: Filmens bildfrekvens i antal bilder per sekund.

  • Kbit/s eller Mbit/s: Filmens datahastighet i kilobit per sekund eller megabit per sekund.

  • MB: Storleken på filmfilen i megabyte.

 4. Välj ett alternativ från popupmenyn "Kan ses av"och ange om du vill ett lösenord, beroende på om filmen ska vara allmänt tillgänglig eller om den bara ska kunna ses av vissa personer.

  • Alla: Gör filmen allmänt tillgänglig och den kan ses av alla som besöker ditt MobileMe-galleri.

  • Endast jag: Kräver ditt användarnamn och lösenord för MobileMe innan du kan titta på filmen. Vi avråder från att lämna ut ditt användarnamn och lösenord till andra.

  • Redigera namn och lösenord: Gör att du kan skapa användarnamn och lösenord som du kan ge till andra som du vill ska kunna se filmen. När du valt detta alternativ klickar du sedan på lägg till-knappen (+) i fönstrets nedre vänstra hörn och skriver in ett användarnamn. Tryck på tabbtangenten och skriv sedan in det lösenord som ska gälla för den här användaren. Användarnamn och lösenord måsta vara mellan 4 och 20 tecken långa och kan bara innehålla bokstäver (a till z), siffror (0 till 9), understreck (_) eller punkter (.), men det går bara att använda en punkt i slutet. MobileMe-gallerier som är tillgängliga för den här användaren listas till höger om lösenordet.

 5. Markera "Göm film på galleriets hemsida" om du inte vill att filmen ska visas på hemsidan för ditt MobileMe-galleri.

  Om du gömmer filmen kan de som tittar på den inte visa andra delar av ditt MobileMe-galleri.

 6. Välj ”Tillåt hämtning av filmen” om du vill att tittarna ska kunna hämta filmen.

 7. Klicka på Publicera.

  iMovie renderar och skickar filmen till MobileMe-galleriet.

 8. Du visar filmen på webben genom att klicka på Visa. Du kan också meddela släkt och vänner att du publicerat en ny film genom att klicka på "Tipsa en vän".

  Klicka på OK om du inte vill göra någondera utan bara stänga dialogrutan.

I projektbiblioteket visas en symbol bredvid projektets namn som visar vilken storlek det har renderats i. När projektet är öppet i projektbläddraren visas också en MobileMe-symbol i titelraden, vilket anger att projektet har publicerats till ditt MobileMe-galleri. Klicka på symbolen om du vill gå till filmen på webben, meddela vänner att den finns via e-post, publicera filmen igen eller ta bort MobileMe-symbolen från projektbläddraren.

MobileMe-symbolen

Om du redigerar projektet ytterligare i iMovie efter det att du publicerat det till ditt galleri visas en gul varningssymbol nära MobileMe-symbolen (se nedan). Varningssymbolen anger att projektet inte är uppdaterat och behöver renderas och publiceras igen. Publicera om projektet genom att klicka på symbolen och välja "Publicera om i MobileMe" när projektet är öppet.

MobileMe-symbolen med varningssymbol.

Det går att ändra titeln och beskrivningen av filmen senare, utan att publicera den på nytt, genom att logga in på MobileMe-kontot och ändra informationen direkt i galleriet.

Så här tar du bort en film från ditt MobileMe-galleri:

 • Öppna ett projekt eller markera det i projektgalleriet och välj sedan Dela > MobileMe-galleri.