Skicka din film till iDVD

Du kan skicka en färdig film direkt till iDVD och sedan skapa en DVD som håller professionell kvalitet med filmen.

Skicka en film till iDVD så här:

Öppna ett projekt eller markera det i projektbiblioteket i iMovie och välj sedan Dela > iDVD.

Menyn Dela visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Filmen renderas och skickas till iDVD.

iDVD öppnar filmen i ett nytt iDVD-projekt. Du kan ändra projektet på samma sätt som andra iDVD-projekt genom att ändra DVD-temat, redigera menyer, lägga till fler filmer, lägga till bildspel osv. Eller så kan du helt enkelt bränna filmen till en DVD-skiva direkt.

Om du vill lägga till en film i ett iDVD-projekt som redan har påbörjats skickar du först filmen till mediebläddraren och väljer största tillgängliga filmstorlek. iMovie renderar projektet och gör det tillgängligt för alla Apple-program som använder mediebläddraren, bl.a. iDVD, iWeb och GarageBand. Du kan sedan lägga till filmen i ett befintligt projekt i iDVD.

Om du vill veta mer om iDVD öppnar du programmet och väljer Hjälp > iDVD Hjälp.