Skicka projekt till iTunes

Om du vill visa ett projekt på Apple TV eller i Front Row, eller synkronisera det till en iPod, iPhone eller iPad, måste du skicka projektet till iTunes.

Så här skickar du projekt till iTunes:

 1. Markera ett projekt i projektbiblioteket och välj Dela > iTunes.

  Menyn Dela visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Välj en eller flera filmstorlekar för renderingen från tabellen med alternativ.

  Om du inte kan välja de större storlekarna är de ursprungliga mediefilerna i projektet inte tillräckligt stora för att rendera de storlekarna. Den största mediestorleken i projektet avgör storleken på den färdiga filmen.

  Tabellen visar vilka storlekar som är bäst för visning på varje enhet, samt upplösningen för varje storlek (hur många bildpunkter den innehåller). Om du håller pekaren över "i" bredvid filmproportionerna visas följande information för de renderade filmerna:

  • H.264 eller 3GP: Den videokomprimering som används i filmen.

  • bilder/s: Filmens bildfrekvens i antal bilder per sekund.

  • Kbit/s eller Mbit/s: Filmens datahastighet i kilobit per sekund eller megabit per sekund.

  • MB: Storleken på filmfilen i megabyte.

 3. Klicka på Publicera.

  Renderingen kan ta flera minuter beroende på filmens storlek och ifall flera storlekar renderas samtidigt. När projektet har renderats öppnas iTunes automatiskt.

 4. Beroende på hur du tänker använda det delade projektet gör du något av följande:

  • Klicka på Filmer (under Bibliotek) i iTunes om du vill visa filmen och sända den via Apple TV eller synkronisera den till en iPod, iPhone eller iPad.

  • I Front Row letar du reda på den film just renderat genom att välja Videor och sedan Filmer.

När du öppnar projektet visas en symbol som anger att det skickats till iTunes i titelraden, och en annan symbol som anger vilka storlekar det har renderats i.

iTunes-symbolen.

Om du redigerar projektet ytterligare i iMovie efter det att du publicerat det till iTunes visas en gul varningssymbol nära iTunes-symbolen (se nedan). Varningssymbolen anger att projektet inte är uppdaterat och behöver renderas och publiceras igen. Publicera om projektet genom att klicka på symbolen och välja "Publicera om till iTunes" när projektet är öppet.

iTunes-symbolen med varningssymbol.