Importera ett iMovie-projekt från en iOS-enhet

Du kan importera ett projekt som skapats med iMovie på en iOS-enhet – iPad, iPhone eller iPod touch – till iMovie på din Mac. Med iMovie på datorn kan du sedan redigera projektet precis som alla andra projekt.

Så här importerar du ett projekt som skapats med iPad, iPhone eller iPod touch:

 1. Anslut enheten till datorn.

 2. På enheten rullar du i iMovie-projektfönstret för att centrera miniatyren för det projekt du vill importera till iMovie på datorn.

 3. Tryck på knappen Dela och tryck sedan på Skicka projekt till iTunes.

 4. Öppna iTunes på din Mac och markera enheten på den vänstra sidan av iTunes-fönstret under Enheter.

 5. Tryck på Program upptill i iTunes-fönstret och tryck sedan på iMovie i panelen Program till vänster under Fildelning.

  Det delade projektet visas till höger i panelen iMovie-dokument.

 6. Du kopierar projektet från enheten genom att dra det från panelen till datorns skrivbord, mappen Filmer eller en annan lämplig plats.

 7. Öppna iMovie på din Mac och välj Arkiv > Importera > iMovie för iOS-projekt.

 8. Leta reda på iOS-projektet på datorn i fönstret som öppnas och markera projektet.

 9. I fönstret som öppnas väljer du att skapa en ny händelse med projektet eller att lägga till videon i en befintlig händelse.

  Om du skapar en ny händelse läggs projektet till i projektbiblioteket och en ny händelse läggs till i händelsebiblioteket. Båda har samma namn som iOS-projektet.

  Om du lägger till videon i en befintlig händelse läggs projektet till i projektbiblioteket och videon läggs till i den händelse du anger. Händelsen behåller sitt ursprungliga namn.

  För att underlätta vidare redigering innehåller den importerade händelsevideon alla de fullständiga videoklipp som används i iOS-projektet och inte bara de delar du använt. Om ett videoklipp till exempel innehöll 25 bildrutor, men du bara använde 12 av de bildrutorna i ditt iOS-projekt, importeras alla de 25 bildrutorna från originalklippet.

 10. Klicka på Importera.

  iOS-projektet behåller alla ljud- och videoredigeringar och kan nu redigeras vidare precis som alla andra iMovie-projekt. Om iOS-projektet hade ett tema behålls titlar och övergångar från temat och du kan lägga till nya baserat på originaltemat.

  Om du vill ändra projektets tema kan du bara välja bland de teman som finns i iMovie för Mac. Om du ändrar till ett av dessa teman kan du inte ändra tillbaka till det ursprungliga iOS-temat eller något annat iOS-tema.

  Om projektet innehöll bilder behålls de här bilderna i projektet, men de är inte tillgängliga i iMovie-bildbläddraren.