Importera video från en digital stillbildskamera eller DSLR
Om du har en digital stillbildskamera eller DSLR (digital spegelreflexkamera) som är kompatibel med iMovie…

Importera video från iPhone
Du importerar video från iPhone på samma sätt som från en USB-enhet eller kamera. Så…

Importera video från ett kameraarkiv till iMovie
När du har skapat ett arkiv (en säkerhetskopia) av innehållet från en kamera på datorn…

Importera video från iMovie-brevlådemapp
När du importerar video till iMovie för första gången skapar iMovie mappen iMovie-brevlådemapp på hårddisken.…

Importera video från iMovie HD-projekt
Du kan importera video från befintliga iMovie HD-projekt och skapa nya händelser och projekt. Bara…

Importera video från filmfiler
Du kan importera filmfiler som är sparade på datorn eller en ansluten hårddisk till iMovie.…