Importera video från en digital stillbildskamera eller DSLR

Om du har en digital stillbildskamera eller DSLR (digital spegelreflexkamera) som är kompatibel med iMovie ’11 kan du importera video till iMovie och sedan använda videomaterialet på samma sätt som annat videomaterial du importerat.

Om den digitala stillbildskameran inte är kompatibel med iMovie ’11 kanske du kan importera videon till iPhoto. När du har importerat video till iPhoto på datorn i ett format som är kompatibelt med iMovie visas videomaterialet automatiskt i händelsebiblioteket i iMovie efter det att iMovie genererat miniatyrer för videon. Vill du veta hur du importerar video till iPhoto öppnar du iPhoto och väljer Hjälp > iPhoto Hjälp.

Klicka på länken nedan om du vill kontrollera om kameran är kompatibel med iMovie:

Kameror som stöds i iMovie ’11

Så här importerar du video från en kompatibel digital stillbildskamera:

 1. Slå på kameran och ställ in den på importläge.

 2. Anslut kameran till datorn.

 3. Om iPhoto öppnas stänger du det.

 4. Om importfönstret inte öppnas i iMovie klickar du på importknappen i verktygsfältet i iMovie.

  Importknappen

  Fönstret Importera öppnas och visar med alla klipp på enheten. Använd uppspelningsreglagen under fönstret till att förhandsvisa markerade klipp.

 5. Du markerar vilka videoklipp du vill importera genom att göra något av följande:

  • Om du vill importera alla klipp ställer du in den automatiska/manuella omkopplaren på Automatiskt och klickar på Importera alla. iMovie kommer ihåg vilka klipp du redan har importerat och importerar inte om de klippen.

   Den automatiska/manuella omkopplaren

  • Om du vill importera de flesta klippen ställer du in den automatiska/manuella omkopplaren på Manuell. Avmarkera de klipp du inte vill importera och klicka sedan på Importera markerade.

  • Om du vill importera enstaka klipp ställer du in den automatiska/manuella omkopplaren till Manuell och klickar sedan på Avmarkera alla. Markera klippen du vill importera och klicka sedan på Importera markerade.

 6. Välj den hårddisk du vill spara videon till från popupmenyn "Spara till".

 7. Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

  • Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du Lägg till i befintlig händelse och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

  • Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den (t.ex. ”Födelsedag”) i fältet ”Skapa ny händelse”. Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

 8. Om du vill att iMovie ska analysera videon för stabilisering, eller analysera den för att se om den innehåller personer, markerar du "Analysera för stabilisering efter import" och väljer ett alternativ från popupmenyn:

  • Stabilisering: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare. Det kan ta tid, så om du har över en timme video att analysera kan du låta iMovie göra det över natten eller när du inte tänker använda datorn på ett tag.

  • Stabilisering och människor: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare, och analyserar även videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  • Människor: Analyserar videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  Du kan alltid analysera videon för stabilisering i iMovie senare om du inte gör det nu. Du kan även analysera för att se om videon innehåller personer senare. Om du vill veta mer läser du ämnena under "Se även" nedan.

 9. Klicka på Importera.

  Det kan ta lång tid att importera till videon till iMovie och skapa miniatyrer för varje klipp, beroende på hur mycket video det är. Förloppsindikatorn i fönstret Importera från visar hur lång tid det kan ta.

Så här importerar du video från en kompatibel DSLR:

 1. Slå på kameran och ställ in den på importläge.

 2. Anslut kameran till datorn.

 3. Om iPhoto öppnas stänger du det.

 4. Välj Arkiv > Importera > Filmer i iMovie.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 5. I fönstret som öppnas klickar du på enhetsnamnet på vänstra sidan av fönstret under Enheter. Klicka sedan på lämpliga mappar för att navigera till filmer på kameran.

 6. Välj vilka filmer du vill importera.

  Obs! Filmfilnamn får filnamnstillägget .MOV. Olika typer av kameror har olika filstrukturer och namnbruk. Se efter i dokumentationen som följde med kameran om du är osäker på var dina filmer lagras.

 7. Välj den hårddisk du vill spara videon till från popupmenyn "Spara till".

 8. Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

  • Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du Lägg till i befintlig händelse och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

  • Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den (t.ex. ”Födelsedag”) i fältet ”Skapa ny händelse”. Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

 9. Klicka på Importera.

  Det kan ta lång tid att importera till videon till iMovie och skapa miniatyrer för varje klipp, beroende på hur mycket video det är. Förloppsindikatorn i fönstret Importera från visar hur lång tid det kan ta.

Så här kommer du åt iPhoto-video i iMovie:

 1. Klicka på knappen för händelsebiblioteket i nedre vänstra hörnet av iMovie-fönstret eller välj Fönster > Visa händelsebibliotek.

  Knappen för händelsebiblioteket

  Menyn Fönster visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Klicka på iPhoto-videor i händelsebiblioteket.

  All iPhoto-video visas i händelsebläddraren till höger.