Importera video från ett kameraarkiv till iMovie

När du har skapat ett arkiv (en säkerhetskopia) av innehållet från en kamera på datorn eller en extern hårddisk kan du importera videomaterialet till iMovie från arkivet.

Så här importerar du video från ett arkiv:

  1. Välj Arkiv > Importera > Kameraarkiv i iMovie.

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  2. I Finder-fönstret navigerar du till den mapp eller det arkiv du vill importera och klickar sedan på Importera.

  3. Följ instruktionerna för import av video från en videokamera: Importera video från en USB-videokamera eller kamera.