Importera video från filmfiler

Du kan importera filmfiler som är sparade på datorn eller en ansluten hårddisk till iMovie. Filmfilerna kan ha flera olika format, t.ex. filformaten MPEG-4 och DV och vissa filformat av typen .mov.

Det går bara att importera AVCHD-videofiler till iMovie direkt från videokameran. Se ämnena i det här avsnittet om du vill veta hur du importerar video från den typ av videokamera du använder.

Så här importerar du video från en filmfil:

 1. Välj Arkiv > Importera > Filmer i iMovie och leta reda på filen i Finder-fönstret.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Om dialogrutan HD-importinställning visas väljer du Stor eller Full, även om du inte importerar HD-video för tillfället. Klicka sedan på OK.

 3. Välj den hårddisk du vill spara videon till från popupmenyn "Spara till".

  Du kan välja valfri hårddisk som stöds och som är ansluten till datorn. Det krävs ungefär 13 GB utrymme för att spara en timmes video i DV-format och 40 GB för en timme i HD-format, så se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme på hårddisken för den video du importerar. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parantes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

 4. Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

  • Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du "Lägg till i befintlig händelse" och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

  • Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den (t.ex. ”Födelsedag”) i fältet ”Skapa ny händelse”.

 5. Om du importerar HD-video väljer du en storlek från popupmenyn "Optimera video".

  Det alternativ du väljer används istället för det du valde i dialogrutan HD-importinställning i steg 2.

 6. Välj vad du vill göra med originalfilerna:

  • Vill du behålla originalfilerna orörda när du kopierat in dem till iMovie väljer du ”Kopiera filer”.

  • Vill du radera originalfilerna när du kopierat in dem till iMovie väljer du ”Flytta filer”.

 7. Klicka på Importera.

  Det kan ta flera minuter eller upp till över en timme att importera till videon till iMovie och skapa miniatyrer för varje klipp, beroende på hur mycket video det är. Förloppsindikatorn i importfönstret visar hur lång tid det kan ta.