Importera video från iMovie-brevlådemapp

När du importerar video till iMovie för första gången skapar iMovie mappen iMovie-brevlådemapp på hårddisken.

Du kan kopiera eller spara videofiler i den här brevlådemappen utan att öppna iMovie. Du hittar brevlådemappen på hårddisken i hemmappen/Filmer/iMovie-händelser. I Finder-fönstret har hemmappen en hussymbol till vänster om dess namn.

Varje gång du öppnar iMovie kontrollerar det om det finns nya filer i brevlådemappen. Finns det filer blir du tillfrågad om du vill importera dem till iMovie. Brevlådemappen är ett smidigt sätt att snabbt spara filer på datorn utan att vara tvungen att importera dem till iMovie direkt.

Så här importerar du video från iMovie-brevlådemapp:

 1. Öppna iMovie.

  iMovie upptäcker om du har nya filer i brevlådemappen som inte har importerats än.

 2. Gör något av följande i dialogrutan som öppnas:

  • Vill du lägga till filerna i en befintlig händelse väljer du "Lägg till i befintlig händelse" och väljer sedan ett alternativ från popupmenyn.

  • Vill du skapa en ny händelse med filerna väljer du "Skapa ny händelse" och skriver in ett namn i textfältet.

  • Om du importerar HD-video markerar du "Optimera video" och väljer Full eller Stor från popupmenyn .

 3. Klicka på Importera.

Filerna visas i iMovie i den händelse du angav när du importerade filerna.